Akcionársky klub

Aplikácia na uplatňovanie akcionárskych benefitov

 

TATRY MOUNTAIN RESORTS a jeho jednotliví akcionári sa združili v blízkom partnerstve vybudovanom na dôvere s cieľom podieľať sa na napredovaní aj úspechoch, budovať lojálnu klientelu so špeciálnymi ponukami v najúspešnejších slovenských strediskách a zvyšovať počet individuálnych akcionárov.

Toto bol hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli vytvoriť Akcionársky klub v roku 2010.

Ak vlastníte 25 a viac akcií TMR, máte právo na benefity, ktoré vám umožnia zažiť svet TMR za špeciálnych podmienok. Pre najnáročnejších klientov je určený produkt GOPASS VIP Card a GOPASS VIP GOLD Card, ktoré prinášajú exkluzívne a nadštandardné výhody v podobe celoročného lístka, profesionálneho servisu lyží, vyhradeného VIP parkovania atď.

Získajte informácie, ktoré potrebujete. Podmienky ako sa stať členom klubu sú popísané nižšie.

Budeme sa snažiť prihliadať na vaše požiadavky a podnety a na základe nich budeme ponúkať ďalšie výhody.

 

VÝHODY AKCIONÁRSKEHO KLUBU

Podmienky:

  • nárok na benefit vzniká každému akcionárovi, ktorý vlastní minimálne 25 ks akcií TMR, každoročne, k termínu 31.10. (nakúpené cez Burzu cenných papierov v Bratislave, Burzu cenných papierov vo Varšave a Burzu cenných papierov v Prahe) na základe zoznamu akcionárov z Centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len "CDCP") alebo potvrdenia od spoločnosti, ktorá nakúpila akcie pre akcionára (custodian),
  • pre účely využívania služieb Akcionárskeho klubu TMR musí byť osoba majiteľom počtu akcií uvedenom v  Centrálnom depozitári cenných papierov alebo v Stavovom výpise o vlastníctve akcií počas celej doby využívania služieb Akcionárskeho klubu TMR, t.j. do 31.10.2018.,
  • benefity si každoročne treba prihlásiť prostredníctvom špeciálnej internetovej aplikácie tu,
  • aktuálna internetová aplikácia je spustená od 1.11.2017,
  • novinkou je, že na vyzdvihnutie benefitu nie je potrebná návšteva Infocentra, pretože si svoju špeciálnu ponuku nabijete/aktivujete rovno doma,
  • približne do 14 dní príde akcionárovi jeho osobná čipová karta GOPASS rovno domov,
  • benefity nie je možné kombinovať ani kumulovať, teda čerpať zľavy násobkami pri dosiahnutí vyššej hranice,
  • nárok na benefit akcionárovi vzniká aj v nasledujúcich obdobiach, pokiaľ sa na základe výpisu zo zoznamu akcionára z CDCP alebo potvrdenia od spoločnosti, ktorá nakúpila akcie pre akcionára (custodian) preukáže, že požadovaný počet akcií TMR neklesol pod určený počet v zmysle tabuľky akcionárskych benefitov, na základe ktorého mu vzniká na benefit nárok,
  • v prípade, že bude zistené poskytovanie lístkov/vstupov získaných na základe podmienok akcionárskeho klubu tretím osobám, či akékoľvek obchodovanie s nimi, budú výhody klubu členovi akcionárskeho klubu bez náhrady odobraté.

Obchodné podmienky Akcionárskeho klubu 2017/2018

Aktualizované dňa 14.11.2017

Ročná správa 2014/15

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../