Akcionársky klub

Aplikácia na uplatňovanie akcionárskych benefitov

 

TATRY MOUNTAIN RESORTS a jeho jednotliví akcionári sa združili v blízkom partnerstve vybudovanom na dôvere s cieľom podieľať sa na napredovaní aj úspechoch, budovať lojálnu klientelu so špeciálnymi ponukami v najúspešnejších slovenských strediskách a zvyšovať počet individuálnych akcionárov.

Toto bol hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli vytvoriť Akcionársky klub v roku 2010.

Ak vlastníte 25 a viac akcií TMR, máte právo na benefity, ktoré vám umožnia zažiť svet TMR za špeciálnych podmienok. 

Získajte informácie, ktoré potrebujete. Podmienky ako sa stať členom klubu sú popísané nižšie.

Budeme sa snažiť prihliadať na vaše požiadavky a podnety a na základe nich budeme ponúkať ďalšie výhody.

 

VÝHODY AKCIONÁRSKEHO KLUBU

Podmienky:

  • nárok na benefit vzniká každému akcionárovi, ktorý vlastní minimálne 25 ks akcií TMR, každoročne, k termínu 31.10. (nakúpené cez Burzu cenných papierov v Bratislave, Burzu cenných papierov vo Varšave a Burzu cenných papierov v Prahe) na základe zoznamu akcionárov z Centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len "CDCP") alebo potvrdenia od spoločnosti, ktorá nakúpila akcie pre akcionára (custodian),
  • pre účely využívania služieb Akcionárskeho klubu TMR musí byť osoba majiteľom počtu akcií uvedenom v  Centrálnom depozitári cenných papierov alebo v Stavovom výpise o vlastníctve akcií počas celej doby využívania služieb Akcionárskeho klubu TMR, t.j. do 31.10.2019.,
  • benefity si každoročne treba prihlásiť prostredníctvom špeciálnej internetovej aplikácie tu,
  • aktuálna internetová aplikácia je spustená od 1.11.2018,
  • novinkou je, že na vyzdvihnutie benefitu nie je potrebná návšteva Infocentra, pretože si svoju špeciálnu ponuku nabijete/aktivujete rovno doma,
  • približne do 14 dní príde akcionárovi jeho osobná čipová karta GOPASS rovno domov,
  • benefity nie je možné kombinovať ani kumulovať, teda čerpať zľavy násobkami pri dosiahnutí vyššej hranice,
  • nárok na benefit akcionárovi vzniká aj v nasledujúcich obdobiach, pokiaľ sa na základe výpisu zo zoznamu akcionára z CDCP alebo potvrdenia od spoločnosti, ktorá nakúpila akcie pre akcionára (custodian) preukáže, že požadovaný počet akcií TMR neklesol pod určený počet v zmysle tabuľky akcionárskych benefitov, na základe ktorého mu vzniká na benefit nárok,
  • v prípade, že bude zistené poskytovanie lístkov/vstupov získaných na základe podmienok akcionárskeho klubu tretím osobám, či akékoľvek obchodovanie s nimi, budú výhody klubu členovi akcionárskeho klubu bez náhrady odobraté.

Obchodné podmienky Akcionárskeho klubu 2018/2019

 

Aktualizované dňa 18.10.2018

Ročná správa 2016/17

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../