Spoločenská zodpovednosť

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ČINNOSŤ V KOMUNITÁCH

Spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje významné strediská cestovného ruchu najmä na Slovensku. Veľká časť je lokalizovaných v prírodnom prostredí národných parkov. Spoločnosť sa však sústreďuje výlučne na tradičné, už urbanizované oblasti, kde má šport a cestovný ruch históriu už dlhé desaťročia. Zachovanie fauny a flóry je z pohľadu TMR veľmi dôležitou súčasťou bežiacich investícií a rozvoja letného a zimného turizmu Tatier. Všetky investície podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Dopad obchodnej činnosti na životné prostredie

Spoločnosť TMR pri všetkých svojich investičných aj prevádzkových aktivitách dbá na ochranu prírody a minimálny vplyv na prírodné prostredie. Spoločnosť berie ohľad na životné prostredie a snaží sa minimalizovať jej dopad v každom segmente. Neustálou snahou je výber služieb a produktov takým spôsobom, aby v každej fáze bol vplyv na životné prostredie minimálny. Spoločnosť kladie dôraz na relatívne obmedzenie plytvania čerpania prírodných surovín a optimalizáciu produkcie odpadov. Postoj k životnému prostrediu TMR šíri interne medzi zamestnancami, ako aj externe v komunitách prostredníctvom rôznych iniciatív a podporných akcií.

Cieľom TMR je vykonávať obchodnú činnosť s čo najmenšou spotrebou elektrickej energie a palív. Tomu sú prispôsobené aj kapitálové investície do nových dopravných zariadení. Nové zariadenia sú vyberané a budované v súhre s energetickou efektívnosťou. Ich výber je podmieňovaný najnovšími energeticky efektívnymi technológiami od top svetových výrobcov ako Doppelmayr a Leitner.

Zelená energia

Na prevádzku Spoločnosť využíva „zelenú energiu“ – elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, teda slnečnú energiu, energiu vody a energiu vetra, za čo jej bol udelený certifikát od dodávateľa.

Spoločnosť sa snaží v každom segmente využívať efektívny manažment prevádzok na optimálnej úrovni spotreby energie a taktiež pracuje na neustálom zefektívňovaní prevádzok. TMR okrem výberu energeticky efektívnych lanových dopravných zariadení tiež dbá o správny výber snežných pásových vozidiel na úpravu tratí, ktoré majú nižšie emisie splodín a znižujú dopad na životné prostredie.

Projekty roku 2016/17

Projekty v roku 2016/2017 nadväzujú na aktivity z predchádzajúcich období, kedy TMR aktívne prispievala k obnove oblastí, v ktorých prevádzkuje svoju podnikateľskú činnosť. Skupina bola taktiež aktívna v náučných a vzdelávacích oblastiach pre rôzne vekové skupiny obyvateľstva.
Skupina TMR veľmi aktívne spolupracuje v rámci oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR). Je členom troch OOCR, ktoré pokrývajú celý región, kde Spoločnosť pôsobí. Ide o nasledovné OOCR:

 • OOCR Región Vysoké Tatry
 • OOCR REGION LIPTOV
 • OOCR Región Horehronie

Všetky spomenuté vytvárali projekty spoločnej komunikácie, či podpory infraštruktúry regiónu smerom k lepšiemu etablovaniu sa na trhu cestovného ruchu. Podarilo sa spojiť prostriedky podnikateľov v cestovnom ruchu, samospráv a podľa zákona o cestovnom ruchu do projektov vstúpil formou dotácií aj štát, čím vznikli prostriedky na spoločnú podporu regiónov.

OOCR REGION LIPTOV
OOCR REGION LIPTOV pracovala v roku 2017 s rozpočtom viac ako 1,92 mil. EUR. Realizovala viaceré aktivity na podporu letného a zimného turizmu a zatraktívnenie služieb a produktov v regióne. Hlavnými aktivitami na podporu letného a zimného turizmu  boli:  letná  reklamná kampaň v TV JOJ, on-line kampane na domácom, poľskom a českom trhu a zábavná hra pre rodiny s deťmi Poklady na Liptove. V zimnej sezóne pokračoval projekt SKI & AQUA BUS.  Kampaň so sloganom Všetko je na Liptove komunikovala bohatú ponuku regiónu Liptov a prispela k rastu počtu prenocovaní. OOCR Región LIPTOV uskutočnila aj ďalšie aktivity na rozvoj turistiky a cykloturistiky : navigačný systém v Demänovskej doline a v Liptovskom Trnovci,  náučný chodník Príbeh vody v Demänovskej doline, detské ihrisko pri Vrbickom plese, náučný chodník Medvedia cesta v Hrabovskej doline a značenie nových 40 km cyklotrás. K najvýznamnejším spoločným aktivitám patrila aj zľavová karta Liptov Region Card, ktorú získalo v roku 2017 viac ako 65 tisíc návštevníkov Liptova. Organizácia realizovala podujatie LiptovFest – festival dobrej zábavy, jedla a zážitkov, ktorý navštívilo 4 300 platiacich návštevníkov,  otvorenie letnej a zimnej turistickej sezóny a podieľala sa na financovaní podujatí  Kraslicou na Chopok, Dračie noci, Winter Music Opening, Ratrak stage a Hero Season Trophy.  OOCR REGION LIPTOV sa stala majiteľom 50 % podielu v cestovnej kancelárii Region Tatry Travel s.r.o, ktorá začala plniť úlohu spoločnej destinačnej obchodnej centrály pre regióny Liptov a Vysoké Tatry. Hlavnou úlohou cestovnej kancelárie v prvom roku činnosti bolo vytvoriť  atraktívne  produktové portfólio pre potenciálnych zahraničných partnerov a základné komunikačné nástroje (web, propagačný materiál) na prezentáciu ponuky cestovnej kancelárie pod spoločnou marketingovou značkou Enjoy Tatras.

OOCR Región Vysoké Tatry
Vysokotatranská OOCR Región Vysoké Tatry prispela v uplynulom roku do spoločných projektov sumou 1,1 mil.  EUR z členských príspevkov jednotlivých členov a 957 tis. EUR zo štátnej dotácie. Hlavnými projektmi boli podujatia Tatry Ice Master, Snežné psy, Benátska noc na Štrbskom plese, Medvedie dni na Hrebienku, Svište na Plese a postavenie Tatranského ľadového dómu, ktorý bol návštevníkom k dispozícii od decembra do apríla. V rámci marketingu vznikli spoločné propagačné materiály  ako mapy na leto aj zimu, sprievodcovia tatranskými zážitkami, turistika v zime, fotografie a produktové videá pre MICE klientelu a ubytovací katalóg. Vysokotatranská OOCR zastrešila aj celý projekt regionálnej karty TATRY Card, realizovala štatistiky, prieskumy a analýzy so zámerom napĺňať strategickú víziu  rozvoja  lokality. Organizovala infocesty pre médiá aj touroperátorov z Poľska, Maďarska, Rakúska, Turecka a i. . OOCR Región Vysoké Tatry sa zúčastnila veľtrhov a výstav cestovného ruchu v mestách – Varšava, Krakov, Varšava, Praha, Budapešť, Londýn a zároveň na ITF Slovakiatour. Marketingovo OOCR podporila pokračovanie leteckých liniek Londýn – Poprad, Riga – Poprad a  Kyjev - Poprad.  OOCR Región Vysoké Tatry komplexne zastrešila bezplatnú dopravu pre návštevníkov a zároveň držiteľov TATRY CARD počas zimnej sezóny formou SKI &AQUA busu a v lete sa podporilo posilnenie ekologickej dopravy formou navýšenia električkových spojov.

OOCR Región Horehronie
OOCR Región Horehronie hospodárila v roku 2017 s rozpočtom 136 tis EUR. Horehronie je región s veľkým turistickým potenciálom, ktorý oblastná organizácia vplyvom destinačného manažmentu podnecuje a zvyšuje záujem domácich, ale aj zahraničných turistov o tento región. V rámci marketingu a propagácie v zahraničí organizácia bola súčasťou veľtrhu Go & Regiontour v Brne, ktorá je považovaná za najväčšiu prezentáciu priemyslu cestovného ruchu s akcentom na regióny v strednej Európe. Zahraničná online kampaň bola orientovaná predovšetkým na maďarskú klientelu. Na slovenskom trhu v letných mesiacoch dominovala propagácia Bike & E-Bike regiónu Horehronie v online aj tlačenej podobe. OOCR zabezpečila tvorbu a tlač nových cyklistických a turistických máp celého regiónu Horehronie. Spolupráca s požičovňami bicyklov a elektrobicyklov sa osvedčila a cyklistika sa stáva hlavným produktom letnej sezóny ale aj mimosezóny. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili Kráľovské dni Horehronia či Bomburove slávnosti v meste Brezno. Tradície návštevníkom OOCR Región Horehronie priblížila počas Veľkonočných radostí, či Dní valaskej kultúry v Mýte pod Ďumbierom. Sériou letných športových podujatí v podobe Horehronie FIT DAY 2017, BIKETOUR Horehroním 2017, či známeho Hotelierkap-u prispela OOCR k aktívnemu vyžitiu návštevníkov v regióne. Začiatok zimy roztancovala OOCR Región Horehronie spolu s OOCR Región Liptov v stredisku Jasná a niekoľko týždňov nato pripravila otvorenie zimnej sezóny na južnej strane Chopku v podobe Prvých narodenín lanovky v Krupovej s najväčšou snehovou tortou na Slovensku. Komfort návštevníkov Horehronia zabezpečila aj pravidelnými linkami skibusu až do troch lyžiarskych stredísk a dvoch bežeckých areálov z Brezna aj z Banskej Bystrice. Horehronie sa stalo rajom pre mladých lyžiarov, kde si môžu návštevníci okrem perfektnej lyžovačky vybrať film na želanie v Kine Mostár či zaplávať v zrekonštruovanej plavárni.

Tatry magazín
Všetky OOCR podporili aj spoločný imidžový časopis pre návštevníkov Tatier pod názvom Tatry magazín, ktorý lifestylovou formou komunikuje atraktivity, podujatia, prominentov, novinky v širokom regióne Tatier.

Príroda a deti
Výchova k pozitívnemu vzťahu k prírode rezonuje v mnohých aktivitách Spoločnosti. Podstatou náučných a vzdelávacích úloh  sú projekty ako Poklad draka Demiána, Tatranská divočina, Snežné psy a Medvedie dni. Tajomstvá hôr a Demänovskej Doliny spoznávali počas leta rodiny s deťmi po stopách legendy dráčika Demiána a v detskom Drakoparku Chopok. Rozprávkovo-náučný chodník sa na ešte väčšej ploche realizuje vo Vysokých Tatrách. Vznikol vďaka spolupráci TMR so Štátnymi lesmi TANAP-u a Správou TANAP-u pod názvom Tatranská divočina. Postupne sa tento projekt rozširuje z Tatranskej Lomnice, cez Hrebienok až na Štrbské Pleso. Najatraktívnejšia časť projektu je eko-mini park Svištia krajinka na Skalnatom plese – ekologický náučno-zábavný park pre deti. 

Zelený Chopok
V septembri 2017 sa na Chopku uskutočnila už štvrtá akcia Zelený Chopok ako verejná výzva Liptákov za krajšie hory. Milovníci hôr okrem čistenia zjazdoviek sadili na Chopku aj stromčeky. Do akcie sa zapojili žiaci základných škôl, ale aj seniori z klubu turistov a milovníci hôr z celého Slovenska. Viac ako 300 účastníkom akcie Zelený Chopok sa podarilo vysadiť 2 000 stromčekov. Rukami zberačov prešlo až 5 ton skál a vyzbierali odpadky z troch hektárov v okolí Vrbického Plesa.  Akcia sa pre veľmi pozitívny efekt a veľký záujem verejnosti zopakuje aj na budúci rok.

Aké Tatry chceme
Na Slovensku sú dlhodobo kľúčovou oblasťou záujmu TMR Tatry, kde má Spoločnosť rozpracovaných viacero investičných zámerov. Ďalší rozvoj lyžovania a cestovného ruchu v Tatrách však podľa TMR nie je udržateľný bez komplexného pohľadu na dopravnú situáciu a hľadania alternatívnych ekologických spôsobov dopravy. S cieľom viesť o Tatrách konštruktívnu diskusiu iniciovala Spoločnosť platformu ‚Aké Tatry chceme‘ na www.aketatrychceme.sk, cez ktorú prináša pozitívne príklady rozumného podnikania v Tatrách a zároveň inšpirácie zo svetových a európskych stredísk. V rámci platformy ‚Aké Tatry chceme‘ TMR sformulovalo víziu Tatier z pohľadu podnikateľov a zároveň cez ňu získava spätnú väzbu a pohľad na rozvoj Tatier od ľudí z celého Slovenska. Pohľad podnikateľov a investorov, ktorí majú záujem toto územie rozvíjať a skvalitňovať služby, by mal byť v tejto diskusii rovnako relevantný ako názory ostatných strán. Podľa prieskumu, do ktorého sa zapojilo takmer 1 300 respondentov z celého Slovenska, až 75 % vyjadrilo názor, že otázka rozvoja Vysokých Tatier sa týka celého Slovenska. Názor, že ide výhradne o záležitosť obyvateľov mesta Vysoké Tatry zastávalo 12 %  a 9 %  si myslí, že o Tatrách by sa malo rozhodovať na úrovni regiónu.

Športové podujatia

Spoločnosť svojou aktívnou účasťou prispieva k realizácii športových podujatí vo svojich strediskách ako partner alebo sponzor. V uplynulom období sa TMR aktívne zapojila napríklad aj do nasledovných športových pretekov:

 • Vertitical Grand Tour (Tatranská Lomnica)
 • Slovenský pohár vo Freestyle lyžovaní (Jasná)
 • Veľká cena Slovenska (Štrbské Pleso)
 • FIS Europa Cup Slopestyle (Jasná)
 • Európsky pohár mužov v obrovskom slalome (Jasná)
 • Liptov Ride (Chopok)
 • Poprad - Tatry Challenger Tour
 • Jasná Adrenalin CGC

Podpora športovcov

Spoločnosť TMR podporuje talentovaných profesionálnych športovcov, ktorí sú členmi Slovenskej lyžiarskej asociácie, a ktorí za posledný rok dosiahli mimoriadne úspechy v športe, reprezentovali Slovensko na svetových súťažiach a umiestnili sa na popredných priečkach v alpských disciplínach.  Podpora TMR pre športovcov je v sume 20 tisíc EUR + skipasy a aquapasy.

Podpora výučby lyžovania študentov

TMR podporuje výučbu lyžovania špeciálnymi cenami lyžiarskych kurzov v TOP slovenských strediskách, ktoré sú najlepšie vybavené lanovkami, zasnežovaním ako aj rozsahom a dĺžkou zjazdoviek. TMR pravidelne pripravuje ponuky lyžiarskych kurzov pre všetky typy základných, stredných a vysokých škôl za výhodné ceny. 

TMR podporuje ekologický projekt Tatranských rytierov

TMR podporuje dobré myšlienky a aktivity prepojené na prostredie v ktorom pôsobí.  Cieľom projektu Tatranskí rytieri je motivovať žiakov, aby svojou činnosťou prispeli k ochrane životného prostredia, a aby ich záujem stále narastal. Ďalej motivuje žiakov spoznávať význam zachovania biodiverzity a učiť sa o ekologických témach, ktoré v školských osnovách nie sú. Celoslovenský ekologický projekt Tatranskí rytieri sa zameriava na žiakov základných a stredných škôl. Počas uplynulého školského roka súťažili žiaci v ekologických disciplínach a najlepšie triedy boli vyhodnotené v júni 2017. TMR projekt finančne a materiálne podporila. Zamestnanci TMR spolurozhodovali o víťazoch a tiež pomohli zrealizovať najlepšie ekologické projekty. Bodku za prvým ročníkom projektu dali realizovateľné projekty v troch víťazných základných školách v Rejdovej, Dobšinej a Rakovci nad Ondavou.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Ľudské zdroje sú dôležitým faktorom úspechu Skupiny a preto oddelenie ľudských zdrojov naďalej pokračuje v nastavenom pláne skvalitňovania procesov v riadení ľudských zdrojov, v stabilizácii pracovných miest, kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov a využívaní všetkých moderných nástrojov personalistiky na dosiahnutie kvality, stability a rozvoja Skupiny. Najdôležitejším meradlom výkonnosti zamestnancov je spokojnosť klientov TMR a ich návrat do stredísk TMR. Na druhej strane je pre Skupinu nesmierne dôležité sledovať spokojnosť jej zamestnancov a venovať pozornosť ich osobnostnému a profesionálnemu rozvoju. 

Komunikácia

V roku 2016/17 sa rozbehli viaceré projekty pre podporu a zrýchlenie adaptácie zamestnancov TMR (nových aj dlhodobých) ako aj podporu komunikácie medzi jednotlivými strediskami, informovanosť všetkých zamestnancov o aktuálnom dianí v Skupine, o smerovaní, nových projektoch a v neposlednom rade upevňovanie a stotožnenie sa s hodnotami Skupiny.

TeMeR noviny – s podtitulom Časopis nielen pre zamestnancov Tatry mountain resorts vyšiel v náklade 2 500 ks v slovenskej a poľskej mutácii v troch vydaniach. TeMeR noviny sú jedným z kanálov internej komunikácie na sprostredkovanie aktuálnych informácii z diania v Skupine.

Zamestnanecká brožúra – Brožúra poskytuje základné informácie o  TMR, o jej akvizíciách, hodnotách, o vízii a sociálnom programe. Slúži ako sprievodca adaptačného procesu a poskytuje užitočné informácie aj pre dlhodobých pracovníkov. Brožúra bola vydaná v náklade 3 000 ks a bola distribuovaná pre všetkých zamestnancov ako aj pre novo nastupujúcich pracovníkov, aktualizovaná brožúra je v online verzii prístupná všetkým zamestnancom.  

Spoločnosť v roku 2017 spravila prieskum spokojnosti zamestnancov – Corporate Identity č. 3. Prieskum bol zameraný na efektívnosť uplatňovania nápravných opatrení z predchádzajúcich prieskumov spokojnosti ako aj na novovzniknuté postrehy zamestnancov.

Hodnotiace rozhovory – sú ďalším nástrojom na zvyšovanie výkonnosti prostredníctvom stanovenia a vyhodnotenia si cieľov. Súčasťou hodnotiaceho rozhovoru je aj nastavenie osobnostného, kariérneho rastu a zadefinovanie firemného vzdelávania na najbližší rok. V roku 2016/17 prebiehala automatizácia procesu hodnotiacich rozhovorov.

Spolupráca so školami a univerzitami

TMR kladie dôraz na budovanie vzťahov so strednými školami a univerzitami tak, aby si Skupina efektívne vytvárala zdroj  kvalifikovaných a vysoko odborných zamestnancov. TMR sa zameriava aj na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí, ktorej hlavnou príčinou je nesúlad medzi zručnosťami absolventov škôl a potrebami zamestnávateľov. Preto TMR úspešne vstúpilo do systému duálneho vzdelávania  v školskom roku 2016/17 a v školskom roku 2017/18 počet študentov v systéme narástol o 64%. V prevádzkach TMR bolo v školskom roku 2016/17 zapojených 22študentov z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Od školského roka 2017/18 pribudlo ďalších 16 študentov  z Hotelovej akadémie Otta Brücknera v Kežmarku. Celkovo je aktívne zapojených  48 študentov v systéme duálneho vzdelávania. Žiaci vykonávajú odbornú prax v hoteloch a reštauračných zariadeniach TMR – Grandhotel Praha, Hotel Kukučka, HUMNO Restaurant & Music Pub, Restaurant Skalnaté pleso, Hotel Grand Jasná, Hotel Tri Studničky, Restaurant Paradiso a reštaurácia Zbojnícka koliba. Momentálne prebieha akreditácia ostatných prevádzok Skupiny. TMR má tiež podpísané memorandum o spolupráci s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku, kde sa spolupodieľa na projektoch ERAZMUS plus. Aktuálne brigáduje v TMR 20 zahraničných študentov denného štúdia univerzity. Takto sa TMR snaží udržiavať vysokú úroveň kvalifikácie vlastných pracovníkov tým, že pripravuje svojho budúceho zamestnanca presne na technológie a zariadenia, ktoré využíva vo svojej podnikateľskej činnosti. Duálnym vzdelávaním žiakov zameraným pre potreby trhu práce si TMR vytvára predpoklady pre dlhodobý a stabilný rozvoj firmy, a  práve zapojením sa do modelu duálneho vzdelávania reaguje na zvýšené požiadavky zákazníkov, čo jej dáva vyššiu konkurenčnú výhodu vo svojom sektore podnikania.

Vzdelávanie zamestnancov

Skupina podporuje neustály rozvoj znalostí, schopností a v neposlednom rade lojalitu zamestnancov na všetkých  úrovniach, aby zaistila ich schopnosť efektívne plniť pracovné povinnosti, umožnila zamestnancom zlepšovať pracovný výkon a vytvárala možnosti ďalšieho pracovného postupu zamestnancov. Skupina v roku 2016 vytvorila a odborne obsadila nové oddelenie vzdelávania a rozvoja, ktoré uskutočnilo analýzu vzdelávacích potrieb zamestnancov na základe stratégie, cieľov Spoločnosti a systému pravidelného hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov. Oddelenie vzdelávania a rozvoja si udržiava prehľad o úrovni osobnostného profilu, potenciálu a kvalifikácie jednotlivých zamestnancov a stanovuje individuálny rozvojový plán. Oddelenie ďalej vytvorilo ročný plán vzdelávania 2016/2017, katalóg interných školení a finančný plán na externé vzdelávanie. V roku 2017 bolo odškolených 205 školení, 2 042 zamestnancov, 935 hodín a 8 915 účastníko-hodín.

Sociálny program a benefity

Súčasťou prepracovaného sociálneho programu TMR je množstvo aktivít, ktorých cieľom je maximálne zjednotiť kolektív zamestnancov TMR a dosiahnuť priestor porozumenia a  stotožnenia sa s cieľmi TMR za účelom budovania firemnej kultúry a vytvárania pocitu firemnej spolupatričnosti.  Zamestnanci majú možnosť využívať širokú škálu zamestnaneckých benefitov. Aj týmto spôsobom chce Spoločnosť dať zamestnancom a ich rodinným príslušníkom možnosť vyskúšať si všetky služby, ktoré má TMR v portfóliu, a tým prispieť k lepšej informovanosti o produktoch a v neposlednom rade aj šíriť pozitívne referencie v okruhu svojich známych.
V roku 2017 bola predĺžená platnosť benefitov z 12 na 17 mesiacov. Pridelili sa benefity aj pre zamestnancov, ktorí odpracovali v Spoločnosti 10 rokov a opustili Spoločnosť, a aj pri odchode do dôchodku.

Spoločenské hodnoty a firemná kultúra TMR

TMR je jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu v regiónoch Vysokých  a Nízkych Tatier. Spoločnosť je vnímaná ako významný a dôveryhodný zamestnávateľ v regióne a  radí sa medzi najatraktívnejších zamestnávateľov v regióne. TMR kladie dôraz na zvyšovanie kvality personálu a jeho vzdelávanie tak, aby bola maximálne zachovaná úroveň poskytovaných služieb. Cieľom v riadení ľudských zdrojov je naďalej sa rozvíjať ako moderná spoločnosť, ktorej záleží na osobnom raste zamestnancov, uprednostňuje pri výbere v prvom rade interných zamestnancov a riadi sa vnútornými hodnotami Spoločnosti, ktoré sa nemenia.

Vnútorné spoločenské hodnoty TMR:

 • Vnímanie

Spoločnosť TMR je ochotná a pripravená načúvať. Vnímať nielen ušami, ale najmä srdcom, čo znamená pochopiť, porozumieť, podporiť, ale aj predvídať a splniť aj túžby, ktoré neboli vyslovené. Jej snahou je byť empatická a tolerantná – chce vnímať a rešpektovať nielen človeka, ale aj prírodu, tradície a históriu.

 • Vášeň

TMR je dynamickou a pokrokovou spoločnosťou, ktorá sa púšťa do vecí sebavedomo, s vervou, energiou a správnym „zapálením sa pre vec“. Vášeň je zdrojom energie, vytrvalosti a vôle prekonávať prekážky a dosiahnuť ciele, je podčiarknutá emóciou a srdcom na dlani, ktoré ponúka svojím klientom aj zamestnancom. Vášeň umožňuje TMR objavovať nové, nepoznané, nevšedné.

 • Nevšednosť

TMR je miestom, kde môžu zamestnanci aj klienti zažiť nevšedné radosti - niečo „iné“, neopakovateľné a zaujímavé.  Spoločnosť TMR sa snaží byť vo svojom prístupe jedinečná a originálna, nebojí sa zmien a nových vecí, s istotou sa púšťa po nevšedných, doteraz nevyšliapaných chodníčkoch.

 • Rodina

Rodina je pre spoločnosť TMR ukotvením, poskytuje bezpečie, istotu, lásku a porozumenie. V TMR sú vzťahy so zamestnancami a klientmi postavené na otvorenosti, dôvere, úprimnej snahe pomôcť a pocite spolupatričnosti. Rodina TMR je otvorená, pohostinná a zároveň tolerujúca. Rodina TMR každého privíta s otvorenou náručou.

Spoločnosť TMR nechce byť len spoločnosťou, ktorá poskytuje kvalitné služby, to je pre ňu samozrejmosť, ale chce byť inšpiráciou k písaniu vlastných príbehov a chce byť ich súčasťou.

Aktualizované dňa 17.04.2018

Uplatnenie benefitov

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../