Manažment

Bohuš Hlavatý - CEO a predseda predstavenstva
 
Ing. Hlavatý bol menovaný predsedom predstavenstva TMR v júni 2009. Od roku 2009 zároveň vykonáva funkciu generálneho riaditeľa TMR, z ktorej prispel k úspešnej synergii významných spoločností, ktoré pod jeho vedením prešli úspešnou revitalizáciou a riadil emisiu akcií TMR na Burze cenných papierov v Bratislave. Od roku 2006 zastával mnohé seniorské manažérske funkcie v hotelovom a turistickom sektore vo Vysokých a Nízkych Tatrách. V rokoch 2006 až 2008 zastával pozíciu generálneho manažéra JASNÁ Nízke Tatry (predchodca TMR) a generálneho manažéra Tatranské lanové dráhy. Predtým zastával vrcholové manažérske posty v slovenských, poľských a českých FMCG (fast moving consumer goods) spoločnostiach:
  • Vodní sklo Brno – podpredseda výkonnej rady (2003 – 2006)
  • Wyborova SA (Pernod Ricard Poland) – riaditeľ predaju (2001 – 2003)
  • Seagram Poland – riaditeľ predaja (1999 – 2001)
  • Seagram Slovakia – riaditeľ predaja (1995 – 1999)
  • BOBI Slovakia (od 1997 Kimberley Clark) – riaditeľ (1994 – 1995)

Od novembra 2006 je Ing. Hlavatý spoločníkom a konateľom v spoločnosti BAKK s.r.o., od 17.2.2014 do 30.06.2016 vykonával funkciu miestopredsedu predstavenstva v českej spoločnosti ŽS REAL, a.s. a v spoločnosti STAVCOM-HP, a.s. Zároveň je členom dozornej rady v spoločnosti KORONA ZIEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Zawoja, Poľsko, členom dozornej rady v spoločnosti SZCYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI SPÓŁKA AKCYJNA, SZCZYRK, Poľsko a členom dozornej rady v spoločnosti ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHORZÓW, Poľsko

Jozef Hodek – CFO a člen predstavenstva TMR
 
Ing. Hodek sa stal členom predstavenstva v júni 2009. Zastáva post finančného riaditeľa TMR od roku 2009. Kariéru v TMR začal ako finančný riaditeľ v spoločnosti JASNÁ Nízke Tatry, kde pôsobil v rokoch 2007 až 2008 a neskôr pokračoval vo finančnej konsolidácii spoločností, vrátane Jasnej Nízke Tatry, ktoré sú teraz súčasťou Skupiny TMR. Od roku 2008 do 2009 vykonával funkciu finančného riaditeľa spoločnosti Tatry mountain resort services, a.s., ktorá sa zlúčila s TMR. V súčasnosti vykonáva funkciu CFO. Obrovským úspechom, ktorý dosiahol v TMR bola jeho účasť na procesoch zefektívňovania TMR, emisie nových akcií a kotácie na Burze cenných papierov v Bratislave. Predtým pôsobil v oblasti auditu v Pricewaterhouse Cooper Slovensko v rokoch 2006 až 2007. Úspešne absolvoval Ekonomickú univerzitu, Fakultu hospodárskej informatiky v Bratislave. Od augusta 2012 je Ing. Hodek zároveň členom dozornej rady v spoločnosti MELIDA, a.s., zároveň je členom dozornej rady v spoločnosti SZCYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI SPÓŁKA AKCYJNA, SZCZYRK, Poľsko, členom dozornej rady spoločnosti KORONA ZIEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Zawoja, Poľsko a členom dozornej rady ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHORZÓW, Poľsko
Dušan Slavkovský – riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry
 
Ing. Slavkovský sa stal členom predstavenstva v máji 2010. Zároveň vykonáva funkciu riaditeľa horských stredísk VT v TMR. Predtým pôsobil ako riaditeľ spoločnosti Lanové dráhy Vysoké Tatry. Pod jeho vedením strediská, ktorých prevažnou činnosťou bolo poskytovanie dopravných služieb predovšetkým v letných mesiacoch, sa zmenili na strediská cestovného ruchu poskytujúce komplexné, kvalitné služby s celoročným vyžitím. Predchádzajúce pôsobenie:
  • Odštepný závod ŽSR Tatranské lanové dráhy – riaditeľ
  • Tatranské lanové dráhy, a. s. – riaditeľ
Matej Hulej – riaditeľ horského strediska Jasná
 
Ing. Hulej bol zvolený do terajšej funkcie v novembri 2014. Predtým zastával funkciu riaditeľa pre športové služby. Zo svojej pozície riadil sektor horských športových služieb a obchodných prevádzok pod značkou Tatry Motion. Pod jeho vedením dosahovali služby výrazné medziročné nárasty tržieb. Výsledky dosiahol hlavne zefektívnením pracovných procesov, motiváciou pracovného tímu a dôrazom na uspokojovanie potrieb zákazníka pri neustálom zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. V minulosti pôsobil aj ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Flash Web spol. s r.o. a ako produktový a stock manažér v spoločnosti Outdoor Bratislava. Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor informačné technológie. Ing. Hulej je tiež riaditeľ občianskeho združenia SAFL, pod ktorého hlavičkou sa už 15 rokov organizuje dnes medzinárodne uznávaný pretek vo freeride lyžovaní, jeden z desiatich svetových podujatí Freeride World Qualification, známy pod značkou JASNA ADRENALIN.
Čeněk Jílek – riaditeľ strediska Špindlerův Mlýn
 
Pán Jílek pôsobí vo funkcii riaditeľa strediska Špindlerův Mlýn, ktorý prevádzkuje Melida a.s., od novembra 2012. Predtým tri roky zastával pozíciu manažéra obchodov značky Tatry Motion, ktoré patria pod TMR. Skúsenosti z cestovného ruchu získal aj počas siedmych rokov ako manažér predaja v odvetví luxusných hotelov na Kanárskych ostrovoch. Titul MBA získal na Bircham International University.
Tomáš Kimlička – finančný riaditeľ
 
Tomáš Kimlička nastúpil do TMR v roku 2010 na pozíciu finančného riaditeľa, ktorá pokrýva skupinové finančné činnosti, akými sú účtovníctvo a dane, controlling a reporting, procurement IT a office manažment. Predtým pôsobil na rôznych seniorných pozíciách v oblasti financií v Pirelli Cables, SkyEurope Airlines a Dell. P. Kimlička je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky v odbore Účtovníctvo a Audit.
Vladimír Čukan – riaditeľ realizácie rozvoja
 
Vykonáva funkciu od vzniku TMR. Predtým pôsobil aj ako člen predstavenstva Tatranských lanových dráh, a.s. Pod jeho vedením boli zrealizované všetky hlavné investičné zámery v horských strediskách vo Vysokých a Nízkych Tatrách, najmä výstavba lanoviek, zjazdovky so zasnežovaním a parkoviská. Predchádzajúce pôsobenie zahŕňa lyžiarske stredisko SCR-Veľká Rača, a.s. (riaditeľ), Závody valivých ložísk Kysucké Nové mesto (riaditeľ odboru výroby a riaditeľ odboru kvality), TOS Čelákovice (metalurg).
František Šoltis – riaditeľ obchodu a marketingu
 
Funkciu obchodno-marketingového riaditeľa spoločnosti vykonáva od apríla 2007. Riadi marketingové kampane na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Ukrajine v Pobaltských krajinách. Tím pod jeho vedením uskutočnil viac ako 100 marketingových eventov spoločnosti. Spustil vernostný CRM systém GOPASS, ktorý má dnes vyše 60 tisíc členov. Okrem pôsobenia v Spoločnosti zastupuje Spoločnosť v oblastných organizáciách cestovného ruchu vo Vysokých a Nízkych Tatrách a v Klastri Liptov. Pred príchodom do Spoločnosti pôsobil ako riaditeľ v spoločnostiach Seagram Slovensko a Belvedere Slovensko.
Igor Mráz – riaditeľ Aquaparku Tatralandia
 
Pán Mráz bol začlenený do spoločnosti v apríli 2011 ako riaditeľ Aquaparku Tatralandia. V Aquaparku Tatralandia pôsobil v riadiacej funkcii od roku 2003 do 30.03.2015 a následne od 04.08.2015 odkedy vystriedal pozície projektového manažéra a riaditeľa investičného oddelenia. Počas rokov 2009 až 2012 zastával zároveň funkciu člena predstavenstva v spoločnosti Tatralandia a.s.. Pod jeho vedením vznikol úspešný projekt Tropical Paradise. Od 01.11.2014 do 31.07.2015 pôsobil ako konateľ v spoločnosti EUROCOM Investment, s.r.o.Pred nástupom do Aquaparku Tatralandia pôsobil v súkromnej architektonickej kancelárii. Úspešne absolvoval Technickú univerzitu v Košiciach, Stavebnú fakultu so zameraním na Pozemné stavby.

 

./
../../