Hospodárske výsledky

29.02.2016

Ročná správa 2014/15

Hlavné výsledky

  • Konsolidované výnosy vzrástli na 70,915  mil. EUR (56,309)

  • EBITDA dosiahla 24,410 mil. EUR (18,411)

  • Čistý konsolidovaný zisk  dosiahol -751 tis. EUR (683).

  • Čistý konsolidovaný zisk na akciu dosiahol -0,101 EUR (0,105).

  • Počet návštevníkov v Horských strediskách  vzrástol na 1,930 mil. (1,512) a Zábavné parky zaznamenali 777 tis. (598) návštevníkov

Významné udalosti

  • TMR kúpilo 75% podiel v spoločnosti vlastniacej a prevádzkujúcej Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) v Poľsku

  • Kapitálové investície do rozvoja boli realizované s rozpočtom 6 mil. EUR


Ročná správa 2014/15

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../