TMR v číslach

Výnosy a zisk

v €'000

2012/132013/142014/152015/162016/17
Konsolidovaný výkaz o súhrnnom výsledku hospodárenia
Výnosy 54 34856 30970 91581 20295 910
Spotreba materiálu a tovarov -8 316-9 491-11 327-13 062-16 393
Hrubý zisk 46 03246 81859 58868 14079 517
Osobné a prevádzkové náklady -27 616-29 939-35 355-43 671-49 063
EBITDA 18 56618 41124 41025 11131 516
Odpisy a amortizácia -10 550-13 317-13 298-13 036-13 828
EBIT 7 6665 09411 11212 07517 688
Finančná činnosť celkom 1 456-5 002-9 669-8 017-9 867
Strata z pridruženej spoločnosti 1 8520-1 56600
Zisk pred zdanením 10 97492-1234 0587 821
Daňˆ z príjmu -4 370591-628-1 312-831
Ȍistý zisk 6 604683-7512 7466 990
Precenenie finančných nástrojov na reálnu hodnotu 21-119-499034
Súhrnný výsledok hospodárenia 6 625564-1 2502 6717 146
Zisk na akciu (EPS v €) 0.980.10-0.100.461.10
Rentabilita (%)
Marža hrubého zisku 84.783.184.083.982.9
EBITDA marža 34.232.734.430.932.9
Prevádzková marža 14.19.015.714.918.4
Marža čistého zisku 12.21.2-1.13.47.3
Návratnosť vlastného imania 6.50.6-1.22.76.6
Návratnosť majetku 2.10.2-0.30.81.9
Aktualizované dňa 02.03.2018
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
*1000 €
%
./
../../../