TMR v číslach

Výnosy a zisk

v €'000

2011/122012/132013/142014/152015/16
Konsolidovaný výkaz o súhrnnom výsledku hospodárenia
Výnosy 43 80754 34856 30970 91581 202
Spotreba materiálu a tovarov -6 272-8 316-9 491-11 327-13 062
Hrubý zisk 37 53546 03246 81859 58868 140
Osobné a prevádzkové náklady -23 498-27 616-29 939-35 355-43 671
EBITDA 13 98618 56618 41124 41025 111
Odpisy a amortizácia -7 763-10 550-13 317-13 298-13 036
EBIT 6 0507 6665 09411 11212 075
Finančná činnosť celkom 4 4221 456-5 002-9 669-9 622
Strata z pridruženej spoločnosti -1 4181 8520-1 5661 605
Zisk pred zdanením 12 29510 97492-1234 058
Daňˆ z príjmu -2 109-4 370591-628-1 312
Ȍistý zisk 10 1866 604683-7512 746
Precenenie finančných nástrojov na reálnu hodnotu -1721-119-4990
Súhrnný výsledok hospodárenia 10 1696 625564-1 2502 671
Zisk na akciu (EPS v €) 1.520.980.10-0.100.46
Rentabilita (%)
Marža hrubého zisku 85.784.783.184.083.9
EBITDA marža 31.934.232.734.430.9
Prevádzková marža 13.814.19.015.714.9
Marža čistého zisku 23.312.21.2-1.13.4
Návratnosť vlastného imania 3.46.50.6-1.22.7
Návratnosť majetku 3.12.10.2-0.30.8
Aktualizované dňa 13.07.2017
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
*1000 €
%
./
../../../