Akcionársky klub

Aplikácia na uplatňovanie akcionárskych benefitov

 

Akcionár je oprávnený využívať služby Akcionárskeho klubu TMR len na základe zaregistrovanej čipovej karty Gopass, na ktorej je aktívny akcionársky benefit. Pre využívanie akcionárskeho benefitu dočasná Gopass karta alebo Gopass karta v mobile nepostačuje.

 

TATRY MOUNTAIN RESORTS a jeho jednotliví akcionári sa združili v blízkom partnerstve vybudovanom na dôvere s cieľom podieľať sa na napredovaní aj úspechoch, budovať lojálnu klientelu so špeciálnymi ponukami v najúspešnejších slovenských strediskách a zvyšovať počet individuálnych akcionárov.

Toto bol hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli vytvoriť Akcionársky klub v roku 2010.

Ak vlastníte 25 a viac akcií TMR, máte možnosť si uplatniť požiadavku na benefity, ktoré vám umožnia zažiť svet TMR za špeciálnych podmienok. 

Získajte informácie, ktoré potrebujete. Podmienky ako sa stať členom klubu sú popísané nižšie.

 

Zmeny v akcionárskych benefitoch od 1.11.2021:

1) Každý akcionár si bude môcť k svojmu akcionárskemu benefitu zakúpiť službu Fast Pass za cenu 299€. Službu Fast Pass si je možné zakúpiť len s aktiváciou benefitu. Dodatočná kúpa služby Fast Pass, po aktivácii benefitu, nebude možná.  Viac informácií k Službe Fast pass môžete nájsť v VOP 2021/2022. Služba Fast Pass za cenu 299€ sa nevzťahuje na „Hosťovský lístok“ ktorý je súčasťou VIP a VIP GOLD benefitu.

2) Akcionársky benefit bude možné využiť aj v rakúskom stredisku Muttereralm. Podmienky využitia sú presne definované v Obchodných podmienkach Akcionársky klub 2021/2022.

3) Akcionársky benefit bude možné využiť aj v českom stredisku Ješted. Podmienky využitia sú presne definované v Obchodných podmienkach Akcionársky klub 2021/2022.

4) Držitelia VIP a VIP Gold akcionárskeho benefitu budú môcť počas platnosti akcionárskeho benefitu, t.j. do 30.10.2022,využiť bezplatné parkovisko v strediskách Jasná Sever, Jasná Juh a Tatranská Lomnica. Možnosť bezplatného parkovania je len v prípade dostupných kapacít. Parkovacie miesto negarantujeme (Príklad: pokiaľ bude v stredisku Jasná sever kapacita parkovania plne obsadená a vozidlá budú odkláňané na centrálne parkovisko na začiatku Demänovskej doliny, akcionár bude musieť rešpektovať pokyny parkovacej služby a nemôže sa dožadovať pustenia vozidla do strediska Jasná). Podmienky uplatnenia tejto výhody sú presne definované v Obchodných podmienkach Akcionársky klub 2021/2022.

5) V rámci benefitu VIP a VIP Gold bola zrušená možnosť využitia voľného vstupu do Wellness & Spa centra v hoteloch TMR a to z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.

6) Všetci akcionári (s benefitom 6-12-25 vstupov, Sezónny skipass) budú môcť využiť bezplatné parkovisko počas zimnej sezóny 2021/2022 v strediskách Jasná Sever, Jasná Juh a Tatranská Lomnica. Možnosť bezplatného parkovania je len v prípade dostupných kapacít. Parkovacie miesto negarantujeme (Príklad: pokiaľ bude v stredisku Jasná sever kapacita parkovania plne obsadená a vozidlá budú odkláňané na centrálne parkovisko na začiatku Demänovskej doliny, akcionár bude musieť rešpektovať pokyny parkovacej služby a nemôže sa dožadovať pustenia vozidla do strediska Jasná). Pre vjazd na parkovisko a výjazd z parkoviska je potrebné načítanie Gopass karty, s platným akcionárskym benefitom na vjazdovej a výjazdovej rampe. Pokiaľ nebude mať akcionár aktivovaný akcionársky benefit a nebude mať so sebou zaregistrovanú Gopass kartu s aktívnym akcionárskym benefitom, bude musieť uhradiť poplatok za parkovanie vo výške ustanovenej cenníkom prevádzkovateľa. Služba vyhradeného parkovania platí výlučne pre jedno (1) motorové vozidlo, ktorého vlastníkom, držiteľom alebo oprávneným užívateľom je akcionár.

 

VÝHODY AKCIONÁRSKEHO KLUBU

Podmienky akcionárskeho klubu sezóna 2021/2022:

  • nárok na benefit vzniká každému akcionárovi, ktorý vlastní minimálne 25 ks akcií TMR, každoročne, k termínu 31.10. (nakúpené cez Burzu cenných papierov v Bratislave, Burzu cenných papierov vo Varšave a Burzu cenných papierov v Prahe) na základe zoznamu akcionárov z Centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len "CDCP") alebo potvrdenia od spoločnosti, ktorá nakúpila akcie pre akcionára (custodian),
  • pre účely využívania služieb Akcionárskeho klubu TMR musí byť osoba majiteľom počtu akcií uvedenom v  Centrálnom depozitári cenných papierov alebo v Stavovom výpise o vlastníctve akcií počas celej doby využívania služieb Akcionárskeho klubu TMR, t.j. do 31.10.2022.,
  • v prípade predloženia stavového výpisu o vlastníctve akcií, tento musí obsahovať Meno a Priezvisko akcionára, dátum narodenia alebo rodné číslo akcionára, ISIN kód, počet zakúpených akcií. Stavový výpis musí byť potvrdený obchodníkom (pečiatka a podpis).
  • benefity si každoročne treba prihlásiť prostredníctvom špeciálnej internetovej aplikácie tu,
  • aktuálna internetová aplikácia bude spustená od 1.11.2021,
  • svoj akcionársky benefit si nabijete/aktivujete prostredníctvom svojho osobného konta Gopass
  • benefity nie je možné kombinovať ani kumulovať, teda čerpať zľavy násobkami pri dosiahnutí vyššej hranice, zároveň nie je možné benefity deliť medzi viaceré osoby,
  • nárok na benefit akcionárovi vzniká aj v nasledujúcich obdobiach, pokiaľ sa na základe výpisu zo zoznamu akcionára z CDCP alebo potvrdenia od spoločnosti, ktorá nakúpila akcie pre akcionára (custodian) preukáže, že požadovaný počet akcií TMR neklesol pod určený počet v zmysle tabuľky akcionárskych benefitov, na základe ktorého mu vzniká na benefit nárok,
  • v prípade, že bude zistené poskytovanie lístkov/vstupov získaných na základe podmienok akcionárskeho klubu tretím osobám, či akékoľvek obchodovanie s nimi (predaj za odplatu), budú výhody klubu členovi akcionárskeho klubu bez náhrady odobraté a v takomto prípade stráca akcionár členstvo v akcionárskom klube TMR doživotne.

 

Obchodné podmienky Akcionárskeho klubu 2021/2022

 

Aktualizované dňa 18.02.2022
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../