Akcionársky klub

Aplikácia na uplatňovanie akcionárskych benefitov

 

TATRY MOUNTAIN RESORTS a jeho jednotliví akcionári sa združili v blízkom partnerstve vybudovanom na dôvere s cieľom podieľať sa na napredovaní aj úspechoch, budovať lojálnu klientelu so špeciálnymi ponukami v najúspešnejších slovenských strediskách a zvyšovať počet individuálnych akcionárov.

Toto bol hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli vytvoriť Akcionársky klub v roku 2010.

Ak vlastníte 25 a viac akcií TMR, máte právo na benefity, ktoré vám umožnia zažiť svet TMR za špeciálnych podmienok. 

Získajte informácie, ktoré potrebujete. Podmienky ako sa stať členom klubu sú popísané nižšie.

Budeme sa snažiť prihliadať na vaše požiadavky a podnety a na základe nich budeme ponúkať ďalšie výhody.

 

Zmeny v akcionárskych benefitoch od 1.11.2019:

1) Všetkým akcionárom pridávame využitie akcionárskeho benefitu aj v rakúskych strediskách Molltaler Gletscher & Ankogel Mallnitz

2) VIP a VIP Gold akcionárom pridávame 50% zľavu na vstup na Green v golfových rezortoch GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE a GOLF RESORT KASKÁDA v sume 11 500 CZK

3) VIP parkovisko pred Happy Endom na Bielej Púti pre VIP a VIP Gold akcionárov bude k dispozícií pravdepodobne len do 7.3.2020. V prípade výstavby v lokalite Central Jasná sa parkovisko od 8.3.2020 uzatvorí.

4) Vstup do VIP LOUNGE v Happy Ende v stredisku Jasná pre našich VIP a VIP GOLD akcionárov je možný len na základe uskutočnenej rezervácie na webovej stránke www.happy-end.sk. Bezodplatné občerstvenie káva/čaj a voda poskytované nebude.

 

VÝHODY AKCIONÁRSKEHO KLUBU

Podmienky akcionárskeho klubu sezóna 2019/2020:

  • nárok na benefit vzniká každému akcionárovi, ktorý vlastní minimálne 25 ks akcií TMR, každoročne, k termínu 31.10. (nakúpené cez Burzu cenných papierov v Bratislave, Burzu cenných papierov vo Varšave a Burzu cenných papierov v Prahe) na základe zoznamu akcionárov z Centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len "CDCP") alebo potvrdenia od spoločnosti, ktorá nakúpila akcie pre akcionára (custodian),
  • pre účely využívania služieb Akcionárskeho klubu TMR musí byť osoba majiteľom počtu akcií uvedenom v  Centrálnom depozitári cenných papierov alebo v Stavovom výpise o vlastníctve akcií počas celej doby využívania služieb Akcionárskeho klubu TMR, t.j. do 31.10.2020.,
  • benefity si každoročne treba prihlásiť prostredníctvom špeciálnej internetovej aplikácie tu,
  • aktuálna internetová aplikácia bude spustená od 1.11.2019,
  • svoj akcionársky benefit si nabijete/aktivujete prostredníctvom svojho osobného konta Gopass
  • benefity nie je možné kombinovať ani kumulovať, teda čerpať zľavy násobkami pri dosiahnutí vyššej hranice, zároveň nie je možné benefity deliť medzi viaceré osoby,
  • nárok na benefit akcionárovi vzniká aj v nasledujúcich obdobiach, pokiaľ sa na základe výpisu zo zoznamu akcionára z CDCP alebo potvrdenia od spoločnosti, ktorá nakúpila akcie pre akcionára (custodian) preukáže, že požadovaný počet akcií TMR neklesol pod určený počet v zmysle tabuľky akcionárskych benefitov, na základe ktorého mu vzniká na benefit nárok,
  • v prípade, že bude zistené poskytovanie lístkov/vstupov získaných na základe podmienok akcionárskeho klubu tretím osobám, či akékoľvek obchodovanie s nimi, budú výhody klubu členovi akcionárskeho klubu bez náhrady odobraté a v takomto prípade stráca akcionár členstvo v akcionárskom klube TMR doživotne.

Obchodné podmienky Akcionárskeho klubu 2019/2020

 

Aktualizované dňa 19.11.2019
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../