Manažment

Bohuš Hlavatý - CEO a predseda predstavenstva
 
Ing. Hlavatý bol menovaný predsedom predstavenstva TMR v júni 2009. Od roku 2009 zároveň vykonáva funkciu generálneho riaditeľa TMR, z ktorej prispel k úspešnej synergii významných spoločností, ktoré pod jeho vedením prešli úspešnou revitalizáciou a riadil emisiu akcií TMR na Burze cenných papierov v Bratislave. Od roku 2006 zastával mnohé seniorské manažérske funkcie v hotelovom a turistickom sektore vo Vysokých a Nízkych Tatrách. V rokoch 2006 až 2008 zastával pozíciu generálneho manažéra JASNÁ Nízke Tatry (predchodca TMR) a generálneho manažéra Tatranské lanové dráhy. Predtým zastával vrcholové manažérske posty v slovenských, poľských a českých FMCG (fast moving consumer goods) spoločnostiach:
  • Vodní sklo Brno – podpredseda výkonnej rady (2003 – 2006)
  • Wyborova SA (Pernod Ricard Poland) – riaditeľ predaju (2001 – 2003)
  • Seagram Poland – riaditeľ predaja (1999 – 2001)
  • Seagram Slovakia – riaditeľ predaja (1995 – 1999)
  • BOBI Slovakia (od 1997 Kimberley Clark) – riaditeľ (1994 – 1995)

Od novembra 2006 je Ing. Hlavatý spoločníkom a konateľom v spoločnosti BAKK s.r.o., od 17.2.2014 do 30.06.2016 vykonával funkciu miestopredsedu predstavenstva v českej spoločnosti ŽS REAL, a.s. a v spoločnosti STAVCOM-HP, a.s. Zároveň je členom dozornej rady v spoločnosti KORONA ZIEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Zawoja, Poľsko, členom dozornej rady v spoločnosti SZCYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI SPÓŁKA AKCYJNA, SZCZYRK, Poľsko a členom dozornej rady v spoločnosti ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHORZÓW, Poľsko

Jozef Hodek – CFO a člen predstavenstva TMR
 
Ing. Hodek sa stal členom predstavenstva v júni 2009. Zastáva post finančného riaditeľa TMR od roku 2009. Kariéru v TMR začal ako finančný riaditeľ v spoločnosti JASNÁ Nízke Tatry, kde pôsobil v rokoch 2007 až 2008 a neskôr pokračoval vo finančnej konsolidácii spoločností, vrátane Jasnej Nízke Tatry, ktoré sú teraz súčasťou Skupiny TMR. Od roku 2008 do 2009 vykonával funkciu finančného riaditeľa spoločnosti Tatry mountain resort services, a.s., ktorá sa zlúčila s TMR. V súčasnosti vykonáva funkciu CFO. Obrovským úspechom, ktorý dosiahol v TMR bola jeho účasť na procesoch zefektívňovania TMR, emisie nových akcií a kotácie na Burze cenných papierov v Bratislave. Predtým pôsobil v oblasti auditu v Pricewaterhouse Cooper Slovensko v rokoch 2006 až 2007. Úspešne absolvoval Ekonomickú univerzitu, Fakultu hospodárskej informatiky v Bratislave. Od augusta 2012 je Ing. Hodek zároveň členom dozornej rady v spoločnosti MELIDA, a.s., zároveň je členom dozornej rady v spoločnosti SZCYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI SPÓŁKA AKCYJNA, SZCZYRK, Poľsko, členom dozornej rady spoločnosti KORONA ZIEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Zawoja, Poľsko a členom dozornej rady ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHORZÓW, Poľsko

 

Čeněk Jílek - COO
 
Do TMR nastúpil v roku 2008 do vznikajúceho Tatry Motion ako manažér. Od roku 2012 pôsobil vo funkcii riaditeľa strediska Špindlerův Mlýn, počas ktorého získal titul MBA na Bircham International University z Businessu v angličtine a v španielčine. Od jesene 2016 sa aktívne podieľal na získaní novej akvizície Ještěd, ktorú TMR úspešne prebralo v decembri 2017. Od konca roku 2017 sa stal štatutárnym riaditeľom TMR ČR a k Špindlerovmu Mlýnu pribral aj Ještěd. V januári 2018 prevzal pod svoje riadenie aj aktivity TMR v Poľsku a to prevádzky v Szczyrku a v Legendii. Od 1.11.2018 zastáva funkciu COO v spoločnosti TMR, a.s.

 

Andrej Árendáš - CCO 
 
Ing. Andrej Árendáš nastúpil na pozíciu riaditeľa obchodu a marketingu holdingu TMR v septembri 2018. Počas svojej profesijnej kariéry získal 25 rokov skúseností v nadnárodných spoločnostiach s hlbokým pochopením predajných a marketingových procesov. Sústredil sa najmä na spokojnosť zákazníkov vo všetkých fázach obchodu v rôznych odvetviach. Ing. Árendáš po štúdiu ekonomiky na Žilinskej univerzite začal pracovať v spoločnosti Europapier Group, kde pôsobil na pozícii riaditeľa obchodnej divízie a prokuristu takmer 7 rokov. Nasledovných 12 rokov pracoval v spoločnosti OSRAM  ako člen TOP manažmentu zodpovedný za obchod a marketing na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku. Posledných 6 rokov pôsobil  ako riaditeľ medzinárodného predaja  vo švajčiarskej spoločnosti Arbonia AG.

 

 

./
../../