Dozorná rada

Igor Rattaj – predseda dozornej rady
 
Ing. Rattaj pôsobí ako predseda dozornej rady od júna 2009, kedy bol zvolený Valným zhromaždením. Valné zhromaždenie 12.04.2014 ho opätovne zvolilo. Disponuje rozsiahlymi skúsenosťami vo finančníctve. Vykonáva funkciu člena predstavenstva 1. Garantovanej, a.s. Okrem toho pôsobí ako člen dozorných rád a konateľ viacerých spoločností. Pôsobil ako riaditeľ obchodovania s cennými papiermi v spoločnosti J&T Securities. Predtým zastával funkciu podpredsedu predstavenstva a riaditeľa privátneho bankovníctva v Podnikateľskej banke v Prahe. Absolvoval štúdium na Slovenskej technickej univerzite, Fakulta elektrotechnického inžinierstva v Bratislave.
Adam Tomis – člen dozornej rady
 
Pán Tomis bol zvolený členom dozornej rady valným zhromaždením 12.4.2014. V súčasnosti pôsobí ako projektový manažér, zodpovedný za nebankové investície skupiny J&T. V rokoch 2012-2013 pôsobil v poradenskej firme McKinsey&Company na projektoch v bankovníctve a telekomunikáciách. Predtým pôsobil osem rokov v investičnej firme Benson Oak Capital a rok v nezávislej leteckej spoločnosti Travel Service. Pán Tomis absolvoval magisterský program na Univerzite Karlovej v Prahe, Inštitút ekonomických štúdií, obor Financie, finančné trhy a bankovníctvo.
Martin Kopecký – člen dozornej rady
 
Pán Kopecký bol zvolený za člena dozornej rady v apríli 2015 Valným zhromaždením. Od roku 2011 pracuje v J&T IB and Capital Markets, kde sa venuje dlhopisovým a akvizičným transakciám v rámci skupiny J&T, ako aj mimo nej. Má skúsenosti najmä s transakciami v oblasti bankovníctva, consumer finance a retailu. Predtým pôsobil v spoločnosti Ernst & Young na oddelení transakčného poradenstva a oceňovania. Je držiteľom magisterského titulu, získaného na Oxfordskej univerzite a titul PhDr. získal na Karlovej univerzite. Zároveň je držiteľom titulu CFA – autorizovaný finančný analytik.
Roman Kudláček – člen dozornej rady
 
Pán Kudláček bol zvolený za člena dozornej rady v apríli 2012 Valným zhromaždením. Ma dlhodobé skúsenosti v strojárstve a inžinierstve. Od roku 2000 do dnešného dna tiež zastáva post predsedu predstavenstva spoločnosti K&M, a.s. v rokoch 2001 až 2008 slúžil ako konateľ spoločnosti Liptosol, s.r.o. v Liptovskom Mikuláši. Predtým vykonával funkciu predsedu predstavenstva strojárskej spoločnosti LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. (1997 – 1999). Od roku 1993 do roku 1999 pôsobil ako konateľ v spoločnosti RBL, s.r.o. Predchádzajúce dva roky sa venoval podnikateľskej činnosti v oblasti retailu.
Ján Štetka – člen dozornej rady
 
Ing. Štetka bol zvolený za člena dozornej rady v júni 2012 zamestnancami TMR. V TMR v súčasnosti pôsobí ako prevádzkový riaditeľ lanoviek od roku 1998. Pred príchodom do TMR pôsobil ako riaditeľ lanových dráh v spoločnosti Telemar, a.s. predtým pracoval v cestovnej kancelárii Javorina. Získal inžiniersky titul na Slovenskej technickej univerzite, Bratislava so zameraním na mechanické inžinierstvo.
Peter Kubeňa – člen dozornej rady
 
Pán Kubeňa bol zvolený za člena dozornej rady v júni 2012 zamestnancami TMR. V TMR momentálne pracuje ako riaditeľ facility manažmentu v Aquaparku Tatralandia, na ktorom pôsobí od roku 1998. Predtým študoval záhradníctvo a krajinné inžinierstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.
Miroslav Roth – člen dozornej rady
 
Pán Roth bol zvolený za člena dozornej rady v júni 2012 zamestnancami TMR. V Spoločnosti pôsobí ako technik elektrických sietí, čo je pozícia, ktorú zastával predtým od roku 1985 v spoločnosti Tatranské lanové dráhy.
Pavol Mikušiak – člen dozornej rady
 
Ing. Mikušiak bol zvolený za člena dozornej rady Valným zhromaždením v apríli 2013. Je členom štatutárnych orgánov viacerých slovenských spoločností. Od roku 1996 zastáva funkciu obchodného riaditeľa spoločnosti CBA Verex, a.s. Predým pracoval ako riaditeľ zahraničného obchodu spoločnosti Verex, s.r.o. (1992 – 1996) a ako vedecko-výskumný pracovník vo Výskumnom ústave v Liptovskom Mikuláši (1987 – 1992). Vyštudoval Vysokú školu technickú v Košiciach, Fakultu informačných technológií a programovania.
František Hodorovský – člen dozornej rady
 
Ing. Hodorovský bol valným zhromaždením znovuzvolený za člena dozornej rady v apríli 2016. Od roku 1996 zastával rôzne pozície, ako právny zástupca, partner a akcionár vo viacerých spoločnostiach pôsobiacich v oblasti turizmu. Absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu. Okrem funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Ing. Hodorovský pôsobí ako konateľ v spoločnostiach BELGOMET, s.r.o., ELAFINA, s.r.o., FOREST HILL COMPANY, s. r. o., DITERGO, s.r.o., MINERVA SIS, s.r.o. , SLOVKARPATIA DANUBE, s. r. o. , SLOVKARPATIA, s.r.o., ENNEL, s.r.o. a TLD, s.r.o. a je zároveň aj spoločníkom v spoločnostiach E-is-W, s.r.o. a TERCOM BARDEJOV, spol. s.r.o.

 

Aktualizované dňa 02.06.2016
./
../../../