Hospodárske výsledky

28.02.2011

Ročná správa 2009/10

20.05.2011 Ročná finančná správa za rok 2010 - doplnenie
09.03.2011 Dodatok správy audítora

Tatry mountain resorts services, a.s.
 

03.06.2011 Ročná správa 2010
                      Správa nezávislého audítora
                      Poznámky k účtovným  výkazom k 31.10.2010
                      Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.10.2010

Tatranské lanové dráhy, a.s.
 

16.12.2010 Individuálna výročná správa k 30.4.2010
                     Správa nezávislého audítora
                     Poznámky k účtovným  výkazom k 30.4.2010
                     Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 30.4.2010

GRANDHOTEL PRAHA, a.s.
 

02.06.2011 Ročná správa 2010
                      Poznámky k účtovným výkazom
                      Správa nezávislého audítora
                      Súvaha, Výkaz ziskov a strát

Interhouse Tatry, s.r.o.
 

27.06.2011 Ročná správa 2010
                      Poznámky k účtovným výkazom
                      Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.10.2010
                      Správa nezávislého audítora

Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../