Hospodárske výsledky

19.09.2012

Trištvrteročná správa 2011/12

Hlavné výsledky

9 mesiacov 2011/12

 • Konsolidované výnosy vzrástli na 32,573 mil. EUR (28,684)
 • Počet návštevníkov sa medziročne zvýšil na 1,505 milióna (1,248)
 • EBITDA sa zvýšila na 10,298 mil. EUR (7,816)
 • Čistý konsolidovaný zisk dosiahol 7,139 mil. EUR (8,041)
 • Čistý zisk na akciu za dané obdobie predstavuje 1,06 EUR (1,20).

Tretí kvartál 2011/12

 • Konsolidované výnosy dosiahli 8,025 mil. EUR (7,767)
 • EBITDA bola zaznamenaná v hodnote 2,463 mil. EUR (2,007)
 • Konsolidovaný čistý zisk dosiahol 0,967 mil. EUR (1,758)
 • Čistý zisk na akciu predstavuje 0,14 EUR (0,26)


Významné udalosti

 • V treťom kvartáli TMR pokračovala v kapitálových investíciách z predchádzajúceho roka, ktoré zahŕňajú vybudovanie 3 nových lanoviek v Jasnej Nízke Tatry, ktoré umožnia prepojenie servernej a južnej časti Chopku.
 • Prepojením sa zväčší prepravná kapacita strediska o 5,580 osôb/ hod.
 • V aquaparku Tatralandia bola v danom období dokončená 1. fáza projektu Tropical Paradise, krytej tropickej haly s dodatočnou kapacitou 750 ležadiel, vďaka ktorej budú eliminované nepriaznivé vplyvy počasia
 • Rozpočet kapitálových výdavkov (CAPEX) do konca kalendárneho roka 2012 sa odhaduje na 44 mil. EUR.
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../