Hospodárske výsledky

19.09.2014

Trištvrteročná správa 2013/14

Hlavné  výsledky

 • Celkové výnosy TMR za prvých deväť mesiacov 2013/14 dosiahli 43,162 mil. EUR (43,243), z toho 10,364 mil. EUR (10,706) za 3Q
 • EBITDA dosiahla 14,130 mil. EUR (14,661), z toho 3,056 mil. EUR (2,521) je za 3Q
 • TMR hospodárila za prvých deväť mesiacov 2013/14 s EBITDA maržou 32,7% (33,9), pričom EBITDA marža za 3Q dosiahla 29,5% (23,6)
 • Do horských stredísk TMR prišlo za deväť mesiacov 2013/14 spolu 1,159 mil. (1,241) návštevníkov a do Aquaparku Tatralandia  403 tis. (432)

Významné udalosti

 • TMR získalo 16. júla 2014 nový splátkový úver vo výške 9 mil. EUR od Tatra banky hlavne na financovanie schválených investičných projektov TMR v tomto roku.
 • 30. júna 2014 podpísalo TMR intenčný list k dohode o spolupráci na modernizácii Sliezskeho zábavného parku v Poľsku.
30.06.2014

Polročná správa 2013/14

Hlavné  výsledky

 • Konsolidované výnosy dosiahli 32,812 mil. EUR (32,536)
 • EBITDA dosiahla 11,086 mil. EUR (12,140)
 • Čistý zisk dosiahol 2,771 mil. EUR (7,097)
 • Zisk na akciu bol 0,41 EUR (1,06)
 • Počet lyžiarskych osobo-dní v Horských strediskách bol 899 tis. (952) a do Aquaparku Tatralandia prišlo 210 tis. (209) návštevníkov

Významné udalosti

 • Dňa 17. decembra 2013 TMR vydalo seniorné zabezpečené dlhopisy TMR I 4,50%/ 2018 v objeme 70 mil. EUR s polročným kupónom a menovitou hodnotou 1 000 EUR
 • Dňa 4. Februára 2014 TMR začalo vyplácať akcionárov zo zníženia základného imania v celkovej sume 174,4 mil. EUR
 • Dňa 5. Februára 2014 TMR vydalo juniorné dlhopisy TMR II 6,0%/ 2021 spojené so záväzkom podriadenosti v objeme 110 mil. EUR s ročným kupónom a menovitou hodnotou 1 000 EUR
 • Dňa 5. marca 2014 TMR podpísalo zmluvu o kúpe 97% akcií Szczyrkowskiego osrodka narciarskiego (SON) – lyžiarskeho strediska v poľskom Szczyrku
19.03.2014

SPRÁVA ZA 1. KVARTÁL 2013/14

Hlavné  výsledky

 • Celkové výnosy TMR za prvý kvartál 2013/14 (1Q) dosiahli 15,235 mil. EUR (13,434)
 • Zisk pred  úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 2,944 mil. EUR (3,370)
 • TMR hospodárila za prvé tri mesiace 2013/14 s EBITDA maržou 19,3% (25,1)
 • Do Horských stredísk TMR prišlo v 1Q 2013/14 347 tis. (365) návštevníkov a do Aquaparku Tatralandia 100 tis. (75)

Významné udalosti

 • Dňa 17. decembra 2013 TMR vydalo seniorné zabezpečené dlhopisy TMR I 4,50%/ 2018 v objeme 70 mil. EUR s polročným kupónom a menovitou hodnotou 1 000 EUR
28.02.2014

Ročná správa 2012/13

Hlavné výsledky

 • Konsolidované výnosy vzrástli na 54,348 mil. EUR (43,807)
 • EBITDA narástla na 18,566 mil. EUR (13,986)
 • Čistý konsolidovaný zisk  dosiahol 6,604 mil. EUR (10,186).
 • Čistý konsolidovaný zisk na akciu dosiahol 0,98 EUR (1,52).
 • Celkový počet návštevníkov sa zvýšil na 2,249 mil. (2,007); do Horských stredísk prišlo 1,616 mil. (1,478) návštevníkov a do Aquaparku Tatralandia 633 tis. (529).

Významné udalosti

 • TMR ukončila prvú fázu 7-ročnej investičnej stratégie s celkovými CAPEX 190 mil. EUR, a 45 mil. EUR v minulom roku.
 • Kľúčovou investíciou bola výmena lanovky Štart – Skalnaté pleso v stredisku Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica.
 • Bol úspešne spustený vernostný program GOPASS.
 • TMR expandovalo prevádzku do Čiech a vlastní 19%  v Melida a.s. – prevádzkovateľ strediska Špindlerův Mlýn.
 • Základné imanie sa znížilo z 221,338 mil. EUR na 46,950 mil. EUR, teda o 174,387 mil. EUR. TMR použila na výplatu akcionárov prostriedky získané z emisie dlhopisov TMR v objeme do 180 mil. EUR.
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../