Hospodárske výsledky

29.06.2018

POLROČNÁ SPRÁVA 2017/18

HLAVNÉ VÝSLEDKY:

 

  • Konsolidované výnosy vzrástli o takmer 30% na 65,5 mil. EUR
  • EBITDA dosiahla 26,2 mil. EUR (+23%)
  • Čistý zisk bol  vo výške 12,2 mil. EUR (+ 1,1 mil. EUR)

 

VÝZNAMNÉ UDALOSTI

 

  • Na valnom zhromaždení v apríli  predstavenstvo predstavilo investičný plán na tento kalendárny rok s predpokladaným rozpočtom 40 mil. EUR.
28.02.2018

Ročná správa 2016/17

Hlavné výsledky

  • Konsolidované výnosy vzrástli na 95,910 mil. EUR (81,202)
  • EBITDA dosiahla 31,516 mil. EUR (25,111)
  • Čistý konsolidovaný zisk  dosiahol 6,990 mil. EUR (2,746)
  • Čistý konsolidovaný zisk na akciu dosiahol 1,099 EUR (0,456)
  • Počet návštevníkov v Horských strediskách  vzrástol na 2,287 mil. (2,121) a Zábavné parky zaznamenali 855 tis. (784) návštevníkov

Významné udalosti

  • Kapitálové investície do rozvoja boli realizované v hodnote 65,1 mil. EUR
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../