Hospodárske výsledky

28.06.2019

Polročná správa 2018/2019

Hlavné výsledky

 • Konsolidované výnosy vzrástli na 68,627 mil. EUR (65,524)
 • EBITDA dosiahla 25,779 mil. EUR (26,211)
 • Čistý konsolidovaný zisk  dosiahol 8,880 mil. EUR (12,180)
 • Čistý konsolidovaný zisk na akciu dosiahol 1,313 EUR (1,813)
 • Počet lyžiarskych osobodní v Horských strediskách bol 1,902 mil. (1,913) a do Zábavných parkov prišlo 219 tis. (234) návštevníkov

Významné udalosti

 • TMR zaviedlo revolučný flexibilný cenový systém na skipasy, tzv. „flexi ceny“.
 • TMR vstúpilo do golfového segmentu prenájmom dvoch prestížnych golfových rezortov v Čechách.
 • TMR organizovalo Svetový pohár žien v alpskom lyžovaní v Špindlerovom Mlýne
28.02.2019

ROČNÁ SPRÁVA 2017/18

Hlavné výsledky

 • Konsolidované výnosy vzrástli na 108,249 mil. EUR (95,910)
 • EBITDA dosiahla 34,166 mil. EUR (31,516)
 • Čistý konsolidovaný zisk  dosiahol 3,095 mil. EUR (6,990)
 • Čistý konsolidovaný zisk na akciu dosiahol 0,473 EUR (1,099)
 • Počet návštevníkov v Horských strediskách  vzrástol na 2,706 mil. (2,287) a Zábavné parky zaznamenali 907 tis. (855) návštevníkov

Významné udalosti

 • Kapitálové investície do rozvoja boli realizované v hodnote 54 mil. EUR
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../