TMR v číslach

Výnosy a zisk

v €'000

2013/142014/152015/162016/172017/18
Konsolidovaný výkaz o súhrnnom výsledku hospodárenia
Výnosy 56 30970 91581 20295 910108 249
Spotreba materiálu a tovarov -9 491-11 327-13 062-16 393-19 318
Hrubý zisk 46 81859 58868 14079 51788 931
Osobné a prevádzkové náklady -29 939-35 355-43 671-49 063-57 031
EBITDA 18 41124 41025 11131 51634 166
Odpisy a amortizácia -13 317-13 298-13 036-13 828-16 745
EBIT 5 09411 11212 07517 68819 245
Finančná činnosť celkom -5 002-9 669-8 017-9 867-15 961
Strata z pridruženej spoločnosti 0-1 566000
Zisk pred zdanením 92-1234 0587 8213 284
Daňˆ z príjmu 591-628-1 312-831-189
Ȍistý zisk 683-7512 7466 9903 095
Precenenie finančných nástrojov na reálnu hodnotu -119-4990340
Súhrnný výsledok hospodárenia 564-1 2502 6717 1463 019
Zisk na akciu (EPS v €) 0.10-0.100.461.100.47
Rentabilita (%)
Marža hrubého zisku 83.184.083.982.982.2
EBITDA marža 32.734.430.932.931.6
Prevádzková marža 9.015.714.918.417.8
Marža čistého zisku 1.2-1.13.47.32.9
Návratnosť vlastného imania 0.6-1.22.76.62.7
Návratnosť majetku 0.2-0.30.81.90.7
Aktualizované dňa 02.07.2019
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
*1000 €
%
./
../../../