Aktuálne finančné údaje

 

Tatry mountain resorts, a.s.    

28.06.2013 Polročná správa 2012/2013 (pdf 4,19 MB)

22.04.2013 Doplnenie Ročnej správy 2011/2012 (pdf 370 kB)

25.02.2013 Predbežné ročné výsledky 2011/2012 (pdf 2,8 MB)

15.03.2013 Predbežné vyhlásenie za prvý polrok 2012/2013 (pdf 893 kB)

28.02.2013 Ročná správa 2011/2012 (pdf 6,68 MB)

19.09.2012 Trištvrteročná správa 2011/2012 TMR (pdf 1,83 MB)

29.06.2012 Polročná správa 2011/2012 (pdf 2,77 MB)

16.03.2012 Prezentácia hospodárskych výsledkov za I. kvartál fiškálneho roka 2011/2012 (pdf 1,39 MB)

29.02.2012 Výročná individuálna a konsolidovaná sráva TMR, a.s. a jej dcérskych spoločností k 31.10.2011 (pdf 8,00 MB)

24.01.2012 Zverejnenie predbežných výsledkov fiškálneho roka 2010/2011 (pdf 562 kB)

                      Prezentácia predbežných hospodárskych výsledkov fiškálneho roka 2010/2011 (pdf1,25 MB)

                      Tlačová správa Tatry s rekordnými číslami (pdf 171 kB)

01.03.2012 Polročná individuálna a konsolidovaná správa TMR, a.s. k 31.04.2011 - neauditovná doplnenie (pdf 188 kB)

16.9.2011 Zverejnenie výsledkov za 3.kvartál 2010/2011 v spoločnosti TMR, a.s. (pdf 397 kB)

30.6.2011 Polročná individuálna a konsolidovaná správa spoločnosti TMR, a.s. k 30.4.2011 (Neauditovaná) (pdf 2,78 MB)

18.3.2011 Predbežné vyhlásenie emitenta Tatry mountain resorts, a.s. za obd. 1.11.2010-31.1.2011 (pdf 627 kB)

 

 

Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../../