Akcionárska štruktúra

názov spoločnosti /meno počet CP hodnota celkom % emisie
C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED 1 309 139 9 163 973 € 19,5%
Drobní akcionári / Small shareholders 1 292 414 9 046 898 € 19,3%
FOREST HILL COMPANY, s.r.o. 1 030 919 7 216 433 € 15,4%
J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC 924 731 6 473 117 € 13,8%
NIKROC INVESTMENTS LIMITED 897 771 6 284 397 € 13,4%
KEY DEE LIMITED 664 058 4 648 406 € 9,9%
RMSM1 LIMITED 588 166 4 117 162 € 8,8%
SPOLU6 707 19846 950 386 €100%
C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED
Drobní akcionári / Small shareholders
FOREST HILL COMPANY, s.r.o.
J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC
NIKROC INVESTMENTS LIMITED
KEY DEE LIMITED
RMSM1 LIMITED
Aktualizované dňa 17.03.2020
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../