Akcionárska štruktúra

názov spoločnosti /meno počet CP hodnota celkom % emisie
Drobní akcionári / Small shareholders 1 578 760 11 051 320 € 23,5%
C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED 1 309 139 9 163 973 € 19,5%
FOREST HILL COMPANY, s.r.o. 1 030 919 7 216 433 € 15,4%
NIKROC INVESTMENTS LIMITED 897 771 6 284 397 € 13,4%
KEY DEE LIMITED 664 058 4 648 406 € 9,9%
TINSEL ENTERPISES LIMITED 638 385 4 468 695 € 9,5%
RMSM1 LIMITED 588 166 4 117 162 € 8,8%
SPOLU6 707 19846 950 386 €100%
Drobní akcionári / Small shareholders
C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED
FOREST HILL COMPANY, s.r.o.
NIKROC INVESTMENTS LIMITED
KEY DEE LIMITED
TINSEL ENTERPISES LIMITED
RMSM1 LIMITED
Aktualizované dňa 04.12.2019
Ročná správa 2017/18

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../