Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2019

< späť

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (17. apríla 2019) – 17. apríla 2019 sa v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši konalo riadne valné zhromaždenie (RVZ) spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Spoločnosť, TMR). Akcionári prijali všetky návrhy predstavenstva.

Akcionári medziiným schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za minulý finančný rok 2017/18 vo výške 7,574  mil. EUR a to tak, že 757,4 tis. EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, 225,3 tis. EUR sa použije na úhradu straty minulých období, 38 tis. EUR sa použije na prídel do sociálneho fondu a 6,553 mil. EUR sa ponechá v Spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období. Spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o. bola opätovne zvolená za audítora TMR. Ďalej akcionári schválili zmeny stanov Spoločnosti a opätovne zvolili členov dozornej rady, Igora Rattaja a Adama Tomisa.

V rámci obchodného plánu na súčasný finančný rok predstavenstvo predstavilo finančný plán s ročnými konsolidovanými výnosmi vo výške 120,0 mil. EUR, čo by predstavovalo 10,9% medziročný nárast. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) je plánovaný na 37,0 mil. EUR, teda 8,3% nárast oproti prevádzkovému zisku v minulom roku.

Čo sa týka priebežných výsledkov zimnej sezóny 2018/19, celkové výnosy sa zvýšili medziročne o 6,5%, pričom takmer všetky segmenty a subsegmenty sa vo výnosoch zlepšili oproti predchádzajúcej zime: Horské strediská +7,8%, Zábavné parky (len Tatralandia) -2,9%, Reštauračné zariadenia +9,5%, Športové služby a obchody +7,1% a Hotely +3,1%. Návštevnosť v Horských strediskách mierne poklesla o -0,7% a v Zábavných parkoch prišlo o 4,9% menej hostí. V hotelovom segmente sa priemerná obsadenosť zlepšila o 1%. 

Zápisnica RVZ bude zverejnená do 15 dní na http://tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/valne-zhromadenia/.
___________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu  vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horskú ubytovňu Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 300 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

Uplatnenie benefitov

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../