Finančný kalendár

Február 2020

29.02. Ročná správa 2018/19

Apríl 2020

29.04. Riadne Valné zhromaždenie

Jún 2020

30.06. Polročná správa 2019/20

Finančný kalendár 2020
Jan
Feb
Mar
Apr
Máj
Jún
Júl
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../