Registration Form (SK)

Všeobecné údaje

Podmienky zaradenia do databázy

Ekonomické údaje

Kontaktná osoba 1

Kontaktná osoba 2

Zaregistrovaním podnikateľského subjektu do databázy spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. nevzniká subjektu žiadny nárok na participáciu vo výberových konaniach organizovaných skupinou TMR, ani iná žiadna forma nároku.

Všetky poskytnuté údaje budú použité výlučne pre potreby databázy, ktorá bude sprístupnená pre Tatry mountain resorts, a.s. a jej spriazdneným spoločnostiam.

V prípade zistenia, že údaje uvedené vo formulári nie sú pravdivé, bude žiadateľ z databázy vylúčený.