Lanovka na Solisko prvou osobnou lanovkou na Slovensku chránenou proti kolíziám s vtáctvom

Lanovka na Solisko prvou osobnou lanovkou na Slovensku chránenou proti kolíziám s vtáctvom
Lanovka na Solisko prvou osobnou lanovkou na Slovensku chránenou proti kolíziám s vtáctvom

Lanovka Solisko Expres bola vybavená spolu 120 patentovanými odkláňačmi letu vtákov, ktoré švédsky dodávateľ vyvinul v spolupráci s ornitológmi. Ide o pevné alebo dynamické ochranné prvky typu FireFly, ktoré využívajú reflexné odrazky ako aj UV absorpciu a upozorňujú tak vtákov na prekážku v ich letovej dráhe. Účinnosť sa v prípade dynamických prvkov zvyšuje aj  vďaka rotácii, ktorej rýchlosť sa mení v závislosti od sily vetra. „Keďže lanovka na Solisko ako jediná lanovka vo Vysokých Tatrách disponuje voľným vzdušným komunikačným káblom spájajúcim jednotlivé podpery lanovky, na ktoré je možné takéto riešenie použiť, rozhodli sme sa prvé ochranné prvky inštalovať práve na nej,“ informoval Peter Tomko zo strediska Štrbské Pleso. 

Inštalovať takéto prvky pri novšom type lanoviek, ktoré nedisponujú statickým lanom, však nie je možné. Keďže nemôžu byť zavesené na obežnom lane s kabínami, musí byť na lanovky inštalované nové lano. „Pri výstavbe lanoviek žiadne požiadavky na takéto vybavenie neboli, preto musí dodávateľ lanoviek dodatočnú inštaláciu naprojektovať tak, aby bolo lano zapojené do bezpečnostného systému zariadenia, aby v prípade pretrhnutia okamžite zastavilo prevádzku lanovky a neohrozilo bezpečnosť cestujúcich. Výrobca má za úlohu prepočítať všetky potrebné parametre na inštaláciu nového lana tak, aby to nemalo dopad na bezpečnosť prevádzky. Bezpečnostná analýza musí byť zároveň schválená Dopravným úradom SR. Až po týchto úkonoch bude možné lanko s odrazkami namontovať,“ informoval riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

Kým sa tak stane, pripravuje horské stredisko Vysoké Tatry unikátny experimentálny projekt. S pomocou UVA osvetlenia chce otestovať možnosti vytvoriť bezpečný koridor pre prelet vtáctva vrátane hlucháňov v blízkosti lanovej dráhy. Premiéru bude mať na LD Štart – Skalnaté Pleso v stredisku Tatranská Lomnica v najbližších týždňoch.

Na predloženie riešenia ako predísť stretom vtákov s lanami lanovej dráhy vyzval prevádzkovateľa lanoviek Okresný úrad, odbor životného prostredia v Poprade po tom, čo bol na jeseň minulého roka v lokalite Štart nájdený hlucháň, ktorého úhyn bol dávaný do súvislosti s možným stretom s lanom lanovej dráhy. Správa TANAP-u následne navrhla doplnenie vybavenia lanových dráh odkláňačmi letu vtákov typu FireFly. Aj napriek tomu, že ide o 2-hý zdokumentovaný prípad takéhoto úhynu za posledných 11 rokov, horské stredisko Vysoké Tatry sa rozhodlo investovať do ochranných prvkov FireFly na lanovke Solisko Expres a v záujme ochrany vtáctva ich inštalovalo v najskoršom možnom termíne po ich dodaní.