Rozvoj lyžovania a cestovného ruchu v Tatrách musí ísť ruka v ruke s komplexným riešením dopravy

Rozvoj lyžovania a cestovného ruchu v Tatrách musí ísť ruka v ruke s komplexným riešením dopravy
Rozvoj lyžovania a cestovného ruchu v Tatrách musí ísť ruka v ruke s komplexným riešením dopravy
Stiahnuť PDF

Rozumný rozvoj Tatier je v záujme samosprávy aj podnikateľov 

Na Slovensku sú dlhodobo kľúčovou oblasťou záujmu TMR Tatry. S cieľom viesť o Tatrách konštruktívnu diskusiu iniciovala spoločnosť platformu Aké Tatry chceme, cez ktorú prináša pozitívne príklady rozumného podnikania v Tatrách a zároveň inšpirácie zo svetových a európskych stredísk. „V rámci platformy Aké Tatry chceme sme sformulovali našu víziu Tatier z pohľadu podnikateľov a zároveň cez ňu získavame spätnú väzbu a pohľad na rozvoj Tatier od ľudí z celého Slovenska. Našu rolu, ako podnikateľov so skúsenosťou z viacerých krajín, vidíme najmä v prinášaní inovatívnych projektov a návrhov na rozumný rozvoj cestovného ruchu v Tatrách, a boli by sme radi, keby sme o nich mohli viesť normálnu diskusiu so všetkými relevantnými partnermi. Pohľad podnikateľov a investorov, ktorí majú záujem toto územie rozvíjať a skvalitňovať služby, by mal byť v tejto diskusii rovnako relevantný ako názory ostatných strán,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TMR Bohuš Hlavatý.

Podľa prieskumu, do ktorého sa zapojilo takmer 1 300 respondentov z celého Slovenska, až 75 % vyjadrilo názor, že otázka rozvoja Vysokých Tatier sa týka celého Slovenska. Názor, že ide výhradne o záležitosť obyvateľov mesta Vysoké Tatry zastávalo 12 %  a 9 %  si myslí, že o Tatrách by sa malo rozhodovať na úrovni regiónu. 

Problém dopravy v Tatrách sa týka všetkých

Za jeden z najvypuklejších problémov Tatier, naprieč všetkými vekovými skupinami, bola v prieskume označená doprava. Doprava a parkovanie sa zároveň umiestnili aj na horných priečkach v rebríčku oblastí, ktoré by sa v Tatrách mali prioritne rozvíjať. Intenzita osobnej dopravy a problémy s parkovaním sú výzvou pre všetky strediská cestovného ruchu – návštevnosť sa prirodzene zvyšuje, sezóna sa predlžuje a ako dopravne problematické sa ukazujú stále dlhšie obdobia roka ako v minulosti. 

Najvýraznejšie sa zlá dopravná situácia prejavuje v Tatranskej Lomnici, najmä počas zimnej sezóny. Nedostatok parkovacích miest má za následok spomalenie príjazdu do strediska, vznikajúce kolóny, parkovania popri cestách alebo v horšom prípade nespokojných návštevníkov opúšťajúcich horské stredisko. „Riešenie dopravy významne určuje aj naše rozvojové plány v Tatrách, vo všetkých strediskách riešime pohyb návštevníkov aj parkovanie. Budovanie ďalších parkovísk bez toho, aby sme zvážili aj iné možnosti prepravy medzi strediskami, však nepovažujeme za systémové riešenie,“ dodal B. Hlavatý.

Prepájanie stredísk je cesta k lepším službám aj k dopravnej obslužnosti

TMR vníma aj intenzívny záujem verejnosti o obnovenie lyžovania v Smokovcoch. O rozvoji Smokovcov však v súčasnosti nemožno rozmýšľať izolovane, keďže malé samostatné lyžiarske stredisko s obmedzenou ponukou zjazdoviek by neprilákalo dostatok návštevníkov a ekonomicky by neprežilo. Aj z tohto dôvodu prišlo TMR s myšlienkou prepojenia Smokovcov a Tatranskej Lomnice lanovkou. „Prepájanie menších stredísk je trendom aj vo svete, keďže okrem lepšej ponuky služieb pre návštevníkov významne ovplyvňuje aj rozptyl a pohyb návštevníkov v strediskách,“ vysvetľoval B. Hlavatý. 

Prepájacia lanovka, ktorej trasa je zatiaľ posudzovaná v dvoch variantoch (Hrebienok – stanica Štart a Hrebienok – Skalnaté pleso), by umožnila menšiu migráciu klientov neekologickou automobilovou dopravou. To by znamenalo jednak zníženie ekologickej záťaže, ale tiež menšie nároky na budovanie ďalších parkovísk. Pohodlný a bezproblémový pohyb návštevníkov medzi strediskami, by zároveň prispel k zvýšeniu atraktivity Smokovcov ako pobytovej destinácie a viedol by aj k prirodzenému rozvoju služieb. Vznikla by tak celoročná atraktívna služba a pohodlná možnosť prepravy pre rôzne skupiny návštevníkov. Prínosy lanovky v rámci celého dopravného systému medzi tatranským strediskami by mala overiť aj aktuálne zadaná dopravná štúdia, ktorej výsledky by mali byť známe na jeseň 2017. „Ukazuje sa, že komplexný pohľad na dopravnú situáciu v tatranských strediskách je nevyhnutný pre plánovanie ďalšieho rozvoja Tatier. Náš projekt prepájacej lanovky nie je preto len ďalším krokom, ako zvýšiť atraktívnosť stredísk a prilákať viac návštevníkov, ale rozumnou odpoveďou na to, ako rozvíjať Smokovce aj Tatranskú Lomnicu udržateľne a bez ďalšieho zvyšovania dopravného zaťaženia,“ uzatvára B. Hlavatý. 

Spoločnosť TMR pôsobí dnes okrem Slovenska najmä v Poľsku (zábavný park Legendia, lyžiarske stredisko Szczyrk), ale aj v Česku (podieľa sa na prevádzkovaní skiareálu Špindlerův Mlýn) a stále hľadá ďalšie investičné príležitosti aj v iných krajinách. Počas svojho desaťročného pôsobenia TMR preinvestovala v cestovnom ruchu viac ako 230 miliónov eur, vďaka čomu sa jej podarilo vybudovať dve špičkové horské strediská v Nízkych a Vysokých Tatrách, ale aj sieť ubytovacích zariadení – hotelov v Tatrách. Popri službách v oblasti lyžovania a prepravnej infraštruktúry, portfólio TMR zahŕňa oblasť zábavného parku a aquaparku, značkové obchody, požičovne a reštauračné služby. Významným príspevkom TMR v rámci tzv. destinačného manažmentu je vytvorenie vernostného destinačného programu GOPASS, ktorý bol ocenený aj medzinárodne a dnes má viac ako 495 000 členov.


__________________________________________________________________________________

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horský hotel Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2016 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 230 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.