TMR chce vysporiadať pozemky so štátom

TMR chce vysporiadať pozemky so štátom
TMR chce vysporiadať pozemky so štátom
Stiahnuť PDF

V auguste 2008 TMR požiadala MŽP SR o vydanie súhlasu so zámenou pozemkov podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. TMR ponúkla svojich cca 320 ha v 5. stupni ochrany prírody v katastri Starého Smokovca v hodnote na základe znaleckého posudku 470 tisíc EUR za cca 320 ha vo vlastníctve štátu s tretím až piatym stupňom ochrany prírody, v Tatranskej Lomnici v hodnote na základe znaleckého posudku za 400 tisíc EUR. TMR ďalej ponúkla hospodársky les v Medzeve vo výmere 366 ha v hodnote na základe znaleckého posudku viac ako 2 mil. 700 tisíc EUR za 366 ha vo vlastníctve štátu, ktorých hodnota na základe znaleckého posudku je viac ako 1 mil. 300 tisíc EUR. Zároveň ponúkla formou darovacej zmluvy ďalších 70 ha v 5. stupni ochrany prírody v oblasi Slavkovského štítu ako kompenzáciu za chránené územia na Chopku. Správcom majetku štátu vo Vysokých Tatrách sú štátne lesy TANAPu a v Nízkych Tatrách Lesy SR, na ktorých TMR už dlhé roky prevádzkuje lyžiarske strediská.

Navrhovanou zámenou pozemkov by sa štát stal vlastníkom pozemkov, na ktorých nie sú žiadne zariadenia cestovného ruchu, sú málo pozmenené ľudskou činnosťou, zato s výskytom biotopov európskeho významu. Štát by tak získal cennejšie pozemky, čo potvrdzuje aj súdnoznalecký posudok. „Cieľom tejto zámeny je transparentné vysporiadanie pozemkov pod investíciami TMR ako najväčšieho investora v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, pričom TMR na rozdiel od iných zahraničných investorov nežiada od štátu nič zadarmo, ale ponúka otvorený a transparentný proces aj napriek tomu, že výška investícií a tvorba pracovných miest v TMR za posledných 5 rokov je na porovnateľnej úrovni s ktoroukoľvek zahraničnou automobilkou, ktorá pôsobí v SR,“ povedal Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR.

Pozemky v Starom Smokovci TMR kúpila práve s cieľom možnej zámeny za pozemky, na ktorých má lanovky. Predošlý majiteľ ich ponúkol najprv Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR) v súlade s § 63 zákona o ochrane prírody a krajiny. MŽP SR ponuku neprijalo.

MŽP SR už prostredníctvom bývalého ministra pôdohospodárstva SR Vladimíra Chovana s touto zámenou súhlas vyslovilo, pričom základným dôvodom a motívom tohto súhlasu bolo riešenie zonácie Vysokých Tatier a zcelenie chránených území vo Vysokých Tatrách. „Nebránime sa akejkoľvek kontrole verejnosti alebo mimovládnych organizácií v rámci tohto procesu. Intenzívne sme komunikovali aj s organizáciami ochrany prírody, ktoré tento proces podporujú. Našim cieľom je hlavne vytvoriť ekonomicky stabilné prostredie pre rozvoj našej spoločnosti a zároveň umožniť štátu efektívne chrániť územia, ktoré sú na to určené. Ťažko si totiž viem predstaviť, že by akýkoľvek zahraničný investor realizoval významnejšiu investíciu
v SR bez toho, aby mal vzťah k pozemkom pod vlastnými investíciami“ zdôraznil Igor Rattaj, predseda dozornej rady TMR.

Celý proces zámeny pozemkov spadá do kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva SR, kde TMR okrem splnenia podmienok, ktoré vyplývajú zo Zákona o lesoch ponúkla Ministerstvu pôdohospodárstva aj finančnú kompenzáciu vo výške troch ročných nájmov za predmetné územia. V súčasnej dobe sú pozemky od správcov majetku štátu prenajaté formou nájomných zmlúv, čo výrazne komplikuje proces dobudovania a rekonštrukcie infraštruktúry vo Vysokých a Nízkych Tatrách. „Prvá takáto významná zámena sa pritom už uskutočnila pred 6 rokmi vo Veľkej Rači, kde štát získal hospodársky les výmenou za zjazdovky. Bolo by dobré ak by vláda dala signál aj slovenským investorom, že nechce zvýhodňovať len tých zahraničných,“ doplnil Roman Weck, jeden z akcionárov TMR.

Medzi spoločensko – ekonomický ukazovateľ, ktorý výraznou mierou vplýva na zámenu pozemkov je aj fakt, že TMR ako najväčší líder v oblasti cestovného ruchu na Slovensku priamo zamestnáva 989 ľudí v regiónoch, pričom v sekundárnom sektore je to ďalších 4 000 ľudí. Výška investícií TMR do konca roku 2012 presiahla sumu 144 mil. EUR a ďalších vyše 40 mil. EUR plánuje investovať v roku 2013.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský akvapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu št