TMR podporuje ekologický projekt Tatranskí rytieri

TMR podporuje ekologický projekt Tatranskí rytieri
TMR podporuje ekologický projekt Tatranskí rytieri
Stiahnuť PDF

Nakoľko si spoločnosť TMR plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť voči životnému prostrediu a prírode, zapojila sa a aktívne podporuje ekologický projekt Tatranskí rytieri. Do samotného projektu sa prihlásilo 198 škôl z celého Slovenska, z ktorých 136 odovzdalo súťažné materiály a celkovo z 347 zapojených školských tried, odovzdalo 171 tried súťažné materiály. Žiaci základných a stredných škôl vymýšľali počas školského roka prospešné aktivity, ktoré pomáhali zlepšovať životné prostredie a podnecovali v žiakoch ekologické povedomie. Prostredníctvom projektu Tatranskí rytieri spoznávali, že príroda nie je na jedno použitie, že odpadky sa samé neodstránia a učili sa zodpovednému správaniu, aby z nich vyrastali všímaví ľudia s láskou k prírode a k sebe samým. Cieľom Tatranských rytierov je nebyť ľahostajný a prispieť k ochrane životného prostredia. Projekt pozostával z dvoch častí a prebiehal na školách od októbra minulého roka do konca mája. 

V prvej časti sa žiaci základných a stredných škôl zapájali do vopred určených ekologických aktivít pod heslom „Príroda nám, my prírode“ a „Eko hliadka“. Tak vznikali výtvarné, audiovizuálne a projektovo dokumentačné diela na environmentálne témy. Deti zároveň chodili do prírody, skultúrňovali si okolie, vyčistili park alebo čiernu skládku. Druhá časť projektu spočíva v tom, že víťazné návrhy jedinečných projektových štúdií detí sa skutočne za pomoci spoločnosti TMR aj zrealizujú. „V letnom období majú najmladší návštevníci našich horských stredísk vytvorené podmienky na spoznávanie prírody náučnou a vzdelávacou formou napríklad v rodinnej hre Drakopark Chopok, pri návšteve detského eko ihriska Svištia krajinka na Skalnatom plese, pri putovaním Tatranskou divočinou, na akciách Dobrodružné víkendy alebo Rodinné dni v Kamzíkove. Školopovinné deti už majú možnosť sebarealizovať sa aj v projekte Tatranskí rytieri a zvyšovať si tak ekologické povedomie počas celého roka. TMR podporuje dobré myšlienky prepojené na prekrásne prostredie Tatier. Všetkých priateľov hôr a ekologicky zmýšľajúcich ľudí rozhodne poteší aktivita najmenších rytierov s najväčším srdiečkom,“ uviedol František Šoltis, riaditeľ oddelenia Commercial TMR. 

V prvom ročníku Tatranských rytierov sa projektu zúčastnilo najviac školákov zo Žilinského, Prešovského a Košického kraja. Deti sa zapájali do čistenia priestorov svojej školy, niektoré dokonca urobili rekonštrukciu autobusovej zastávky, údržbu parku, vysádzali kvety, pomáhali obnoviť sysľovisko, vymysleli jedinečný systém na vytriedenie plastových fliaš, edukačnú nástenku a mnoho ďalších zaujímavých aktivít. S Eko hliadkami pokračujú školáci aj počas prázdnin. Do povinných súťažných aktivít v rámci kategórie „Príroda nám, my prírode“ prišlo 175 výtvarných diel, 43 audiovizuálnych videí a 17 realizovateľných projektov. „Tento projekt pomohol spojiť základné, stredné školy a osemročné gymnázia pre dobrú vec. Deti sa naučili veľa vecí o našom prirodzenom životnom prostredí a získali základné informácie a zručnosti, ktoré by mali byť pre nich samozrejmé. Projekt Tatranskí rytieri bol pre školy veľmi prospešný, pretože sa na školách environmentálna výchova nevyučuje a školy ju nemajú v učebných osnovách,“  doplnila Anna Bieliková z agentúry Essence communications.    

Odborným garantom projektu je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), projekt podporuje spoločnosť TMR, ktorá je stredoeurópskym lídrom v cestovnom ruchu a svoje úspechy úzko spája s tým ako sa stará, o prostredie, v ktorom pôsobí. K tejto zodpovednosti patrí aj podpora projektu a výchova najmenších k rovnako zodpovednému prístupu. Viac k projektu na www.tatrytieri.sk 

__________________________________________________________________________________

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horský hotel Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2016 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 230 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.