TMR predložila upravený projekt druhého nástupného bodu do strediska Tatranská Lomnica

TMR predložila upravený projekt druhého nástupného bodu do strediska Tatranská Lomnica
TMR predložila upravený projekt druhého nástupného bodu do strediska Tatranská Lomnica
Stiahnuť PDF

„Práve vďaka skúsenostiam, ktoré sme získali za uplynulých desať rokov, sme tento projekt zásadne upravili tak, aby si vyžadoval menší zásah do prostredia, a zároveň čo najmenej ovplyvňoval obyvateľov blízkej lokality. O potrebe rozvoja strediska Tatranská Lomnica ako aj rozšírenia o druhý nástupný bod, vrátane novej zjazdovky a lanovky Grand – Štart, hovoria štatistiky návštevnosti. Tie potvrdzujú niekoľkonásobný nárast počtu lyžiarov oproti roku 2008, pričom rastie dopyt najmä po rodinnej lyžovačke a menej náročných tratiach. Ak ich doplníme, pomôže to pri lepšom rozptyle lyžiarov po stredisku, a tým sa zvýši aj bezpečnosť na zjazdovkách,“ vysvetľuje dôvody zmeny v projekte riaditeľ strediska Vysoké Tatry TMR Dušan Slavkovský. 

Tento vývoj potvrdzuje aj odborník na cestovný ruch a bývalý riaditeľ Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Peter Chudý: „Po investíciách do lyžiarskej infraštruktúry v uplynulých rokoch sa Tatranská Lomnica stala najvýznamnejším vysokotatranským lyžiarskym strediskom. Neustále sa zvyšujúca návštevnosť počas zimných mesiacov, najmä v špičkových obdobiach sviatkov a školských prázdnin, sa prejavuje v zníženom komforte pre lyžiarov v podobe dlhých čakacích dôb na lanovke ale aj tiež v kolíznych dopravných situáciách. Prípadné vybudovanie novej lanovky ako druhého nástupného bodu do strediska, ak bude zohľadnená väčšina pripomienok k pôvodnému zámeru, sa preto javí ako vhodné riešenie pre odstránenie tejto situácie.“

Súčasťou požadovanej zmeny je najmä zmena technológie lanovej dráhy, úprava šírky zjazdovej trate a zníženie záberu plôch pri údolnej aj výstupnej stanici lanovky. Zatiaľ čo v prípade oboch staníc došlo zmenou projektu k výraznému zníženiu zastavanej plochy oproti pôvodnému návrhu, záber nového územia v upravenom projekte vzniká najmä v dôsledku úpravy koridoru zjazdovej trate – teda nejde o zastavanú plochu alebo iný zásah do územia. Výrazné zmenšenie zastavanej plochy v prípade údolnej stanice bude viesť k tomu, že jej vplyv na životný komfort blízkej obytnej zóny bude podstatne nižší ako v pôvodnom zámere.

Nová zjazdová trať by sa mala napájať na existujúcu zjazdovku Buková hora, na existujúce rozvody zasnežovania a na existujúcu akumulačnú nádrž, ktorá bola už pri projektovaní dimenzovaná tak, že bude kapacitne postačovať aj zasnežovanie doplnenej časti zjazdovej trate. Zmenou projektu tak nevznikajú žiadne dodatočné nároky na navýšenie kapacity zadržiavanej vody. Na základe požiadavky obyvateľov Tatranskej Lomnice bolo tiež úplne upustené od výstavby parkovacích plôch a obslužných komunikácií.

„Cestovný ruch aj lyžovanie majú v Lomnici dlhodobo svoje významné miesto, a my ako prevádzkovateľ strediska musíme hľadať možnosti jeho rozumného rozvoja alebo optimalizácie, aby zvládlo rastúcu návštevnosť a udržalo si vysoký štandard. Naše projekty navrhujeme vždy tak, aby ich prínosy pre turistický ruch ale aj celkové skultúrnenie prostredia prevažovali nad zásahmi do životného prostredia, a to je aj prípad tejto navrhovanej zmeny,“ hovorí D. Slavkovský. 

V blízkosti navrhovanej zjazdovky sa nachádza aj historická budova niekdajšej visutej lanovky z rokov 1936-1941 od architekta Dušana Jurkoviča, pri ktorej sa stále nepodarilo pripraviť návrh zmysluplnej konverzie objektu na novú funkciu. 

„Budúcim využitím historickej budovy niekdajšej lanovky sa seriózne zaoberáme už niekoľko rokov. Jej rekonštrukcia a zapojenie do infraštruktúry je plánovaná práve v súvislosti s rozvojom tejto časti strediska,“ hovorí D. Slavkovský. Keďže ide o objekt, ktorý podlieha pamiatkovej ochrane, spoločnosť TMR dala spracovať potrebný pamiatkový výskum pre možné využitie budovy a pravidelne vykonáva všetky nevyhnutné opatrenia proti znehodnocovaniu objektu poveternostnými vplyvmi, čistenie interiéru a zabezpečuje ochranu pred vandalizmom. „Bohužiaľ, obmedzenia spojené s pamiatkovou ochranou sú tak zásadné, že pre nás ako podnikateľský subjekt je náročné udržať jeho životaschopnosť a využiteľnosť. Rozvojom tejto časti strediska sa intenzívne zaoberáme už od roku 2015. Doposiaľ však nemáme záruku ako bude finálne celý projekt rozvoja vyzerať,“ uzavrel D. Slavkovský.  

Porovnanie návrhov projektu druhého nástupného bodu do strediska z roku 2008 a 2018

Pôvodný zámer bol predložený na posúdenie v Správe o hodnotení „Lyžiarske centrum TLD – Tatranská Lomnica“ v decembri 2008. V zámere bol plánovaný objekt výstupnej stanice na zastavanej ploche 635 m2  a lanovka mala do neho vstupovať z ľavej strany. Nový návrh obsahuje zmenu technológie lanovky (z 8-miestnej kabínkovej lanovky s celoročným využitím na 6-miestnu sedačkovú lanovku iba so zimnou prevádzkou), čím sa zníži zastavaná plocha výstupnej stanice (VS) na 116 m2

Územie údolnej stanice (DS) je ešte významnejším príkladom zníženia záberu zastavaných plôch. V pôvodnom projekte mal vyrásť v mieste údolnej stanice tzv. uzol GSB s kanceláriami, infocentrom, požičovňami, zmenárňou, poštou, úschovňou batožín, obchodmi, výstavnými priestormi, reštauráciami, technickými a technologickými miestnosťami na zastavanom území s rozlohou 7 000 m2. Ďalším záberom plochy by bola samotná dolná stanica lanovej dráhy s nadzemnou garážou pre kabínky na celkovej ploche 1 005 m2. Tým, že zmenou navrhovanej činnosti by sa dolná stanica lanovky mala spojiť iba s najnutnejšími službami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť prevádzky lanovej dráhy (ako sú pokladne, toalety, technické a technologické zázemie obsluhy) sa docieli to, že zastavaná plocha spolu s podzemnou garážou bude namiesto 8 005 m2 zaberať iba 698 m2.

_________________________________________________________________________________

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horskú ubytovňu  Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR 300 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.