TMR získala cenu CECGA za otvorenosť a transparentnosť

TMR získala cenu CECGA za otvorenosť a transparentnosť
TMR získala cenu CECGA za otvorenosť a transparentnosť
Stiahnuť PDF

Ocenenie Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností Central European Corporate Governance Association (CECGA) komentoval za Spoločnosť TMR generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TMR Bohuš Hlavatý slovami: „Tatry mountain resorts, a.s. ako verejne obchodovateľná spoločnosť na troch burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave a zároveň spoločnosť riadiaca horské strediská v Tatrách, ktoré sú našim národným bohatstvom musí a chce byť transparentná, chce informovať o dianí vo firme ako aj o výsledkoch. Teší nás, že naša snaha bola úspešná a ocenená.“

CECGA ocenila otvorenosť, rozsah a vypovedaciu schopnosť informácií, ktoré Spoločnosť TMR zverejňuje vo svojich výročných správach a na webovej stránke www.tmr.sk. Cieľom sledovaného prieskumu asociácie bolo 94 spoločností, u ktorých sa zisťoval rozsah, kvalita a dostupnosť informácií o správe a riadení pre investorov a akcionárov. Cieľom bolo poukázať a vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré príkladne plnia informačnú povinnosť. CECGA vychádzala z verejne dostupných zdrojov, určených pre investorov a akcionárov z Centrálnej evidencie regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a z internetových stránok dotknutých spoločností. 

„Tento rok sme pridali špecifické kritéria, a síce podrobnosť zverejnených informácií o členoch orgánov spoločností, politike odmeňovania, Výboroch pre audit, odmeňovania a nominácie a predvídateľných rizikových faktoroch,“ konkretizovala podmienky riaditeľka asociácie CECGA Barbora Lazárová. 

CECGA sleduje na Slovensku vývoj v oblasti správy a riadenia spoločnosti a podporuje prenos poznatkov do praxe. V roku 2008 vydala asociácia Kódex správy a riadenia spoločnosti v SR, ktorý upravuje vzťahy vo vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti. 

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej
sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.