Hospodárske výsledky

07.04.2021

Ročná správa 2019/20

Hlavné výsledky

 

• Celkové konsolidované výnosy sa znížili o 13% na 111,197 mil. EUR (127,592)
• Prevádzkový konsolidovaný zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) dosiahol 35,137 mil. EUR (35,496)
• Skupina hospodárila s EBITDA maržou 31,6% (27,8)
• Skupina vykázala konsolidovanú stratu vo výške -20,513 mil. EUR (-2,288)
• Konsolidovaná strata na akciu dosiahla -3,013 EUR (-0,341)
• Počet návštevníkov v Horských strediskách klesol na 2,425 mil. (2,840) a Zábavné parky zaznamenali 655 tis. (808) návštevníkov

 

Významné udalosti 2019/20

 

• Celosvetová pandémia súvisiaca so šírením koronavírusu má dopad na hospodárenie Skupiny od konca zimnej sezóny 2019/2020
• V uplynulom finančnom roku sa TMR stalo priamym 25% vlastníkom spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje české stredisko Špindlerův Mlýn
• V máji 2020 TMR nadobudlo 100% podiel v spoločnosti 1. Tatranská a.s. a stalo sa tak výlučným prevádzkovateľom lyžiarskej lokality Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
• V uplynulom roku do rozvoja stredísk a zábavných parkov Skupina preinvestovala 15,9 miliónov eur

Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../