Hospodárske výsledky

30.06.2020

Polročná správa 2019/20

Hlavné výsledky

 • Konsolidované výnosy dosiahli 67,556 mil. EUR (68,627)
 • EBITDA dosiahla 27,587 mil. EUR (25,779)
 • Čistý konsolidovaný zisk  dosiahol 6,897 mil. EUR (8,880)
 • Čistý konsolidovaný zisk na akciu dosiahol 1,040 EUR (1,313)
 • Počet lyžiarskych osobodní v Horských strediskách bol 1,696 mil. (1,902) a do Zábavných parkov prišlo 213 tis. (219) návštevníkov


Významné udalosti

 • Kvôli preventívnym opatreniam proti šíreniu koronavírusu, boli od polovice marca zavreté všetky horské strediská, zábavné parky a hotely TMR vo všetkých krajinách do konca sezóny.
 • TMR stalo priamym 25% vlastníkom spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje české stredisko Špindlerův Mlýn.
 • Po ukončení prvého polroka 2019/20 TMR podpísalo zmluvu o kúpe 100% podielu v spoločnosti 1. Tatranská a.s. a stáva sa tak výlučným prevádzkovateľom lyžiarskej lokality Štrbské Pleso, Vysoké Tatry.
27.03.2020

Ročná správa 2018/19

Hlavné výsledky

 • Konsolidované výnosy vzrástli na 127,592 mil. EUR (108,249)
 • EBITDA dosiahla 35,496 mil. EUR (34,166)
 • Konsolidovaná strata  dosiahla -2,288  mil. EUR (3,095)
 • Čistý konsolidovaný zisk na akciu dosiahol -0,341 EUR (0,473)
 • Počet návštevníkov v Horských strediskách  vzrástol na 2,840 mil. (2,706) a Zábavné parky zaznamenali 808 tis. (907) návštevníkov

Významné udalosti

 • Skupina kúpila ľadovcové lyžiarske stredisko Mölltaler Gletscher a jeho sesterské stredisko Ankogel – Mallnitz v Rakúsku. Prevádzku Skupina prevzala spätne k 1. máju 2019.
 • Skupina vstúpila do golfového segmentu prenájmom dvoch špičkových českých golfových rezortov - Golf & Ski Resort Ostravice a Golf Resort Kaskáda.
 • Kapitálové investície do rozvoja boli realizované v hodnote 45,3 mil. EUR
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../