Akcionársky klub
Akcionársky klub

systém poskytovania akcionárskych benefitov od 1.11.2023

 

500 – 749 akcií: VIP benefit – pre 1 osobu 

Obsahom VIP benefitu bude:

 • Celoročný lístok na lanové dráhy (SK, AT, PL, CZ)
 • Celoročný vstup so saunou do vodných parkov (TTL, BEŠ)
 • Vstup do zábavného parku LEGENDIA (v letnej sezóne)
 • 50% zľava na ročný vstup na Green (golfové ihriská)
 • 15% zľava vo vybraných gastro prevádzkach
 • 15% zľava vo vybraných Motion obchodoch
 • Parkovanie zadarmo na vyhradených parkoviskách

 

750 a viac akcií: VIP GOLD benefit – pre 2 osoby

Obsahom VIP GOLD benefitu bude:

 • Celoročný lístok na lanové dráhy (SK, AT, PL, CZ)
 • Celoročný vstup so saunou do vodných parkov (TTL, BEŠ)
 • Vstup do zábavného parku LEGENDIA (v letnej sezóne)
 • 50% zľava na ročný vstup na Green (golfové ihriská)
 • 15% zľava vo vybraných gastro prevádzkach
 • 15% zľava vo vybraných Motion obchodoch
 • Parkovanie zadarmo na vyhradených parkoviskách
 

Od 1.11.2022 nie je súčasťou VIP a VIP GOLD benefitu možnosť vyzdvihnúť si „Hosťovský lístok/vstup.
Parkovanie a zľavy v gastre a motion obchodoch sú rovnaké ako majú naši klienti so šikovnou sezónkou. TMR, a.s. má oprávnenie kedykoľvek poskytovanie zliav pozmeniť, alebo zrušiť.

VIP benefit pre 1 osobu: jedna osoba je pri aktivácii benefitu fixne daná, tzn., že benefit je po aktivácii na konkrétnu osobu neprenosný. Počas platnosti benefitu (od dátumu schválenia registrácie, do 30.10.2024) nebude možné osobu zmeniť. 

VIP Gold benefit pre 2 osoby: dve osoby sú pri aktivácii benefitu fixne dané, tzn., že benefit je po aktivácii na konkrétne dve osoby neprenosný. Počas platnosti benefitu (od dátumu schválenia registrácie, do 30.10.2024) nebude možné osoby zmeniť. 

VIP benefit je platný vo vybraných strediskách, ktoré sú podrobne uvedené v Obchodných podmienkach Akcionárskeho klubu 2023/2024. 

Registráciu nároku na čerpanie benefitu si od 1.11.2023 budú môcť urobiť len akcionári, ktorí budú vlastniť 500 a viac akcií spoločnosti TMR, a.s.

Obchodné podmienky Akcionárskeho klubu 2022/2023

Obchodné podmienky Akcionárskeho klubu 2023/2024

Aktualizované dňa 10.10.2023