Akcionársky klub
Akcionársky klub

ZMENY V POSKYTOVANÍ AKCIONÁRSKYCH BENEFITOV OD 1.11.2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.11.2022 dôjde k zmene v poskytovaní akcionárskych benefitov.
Od tohto termínu budú benefity na úrovni 25 až 499 akcií zrušené, tzn. benefity 6, 12, 25 vstupov, sezónny skipass a 2x sezónny skipass poskytované nebudú.
Benefit bude poskytnutý už len akcionárom, ktorí budú vlastniť 500 a viac akcií.

Nový benefitný systém od 1.11.2022:

500 – 749 akcií: VIP benefit – pre 1 osobu 

Obsahom VIP benefitu bude:

 • Celoročný lístok na lanové dráhy (SK, AT, PL, CZ)
 • Celoročný vstup so saunou do vodných parkov (TTL, BEŠ)
 • Vstup do zábavného parku LEGENDIA (v letnej sezóne)
 • 50% zľava na ročný vstup na Green (golfové ihriská)
 • 15% zľava vo vybraných gastro prevádzkach
 • 15% zľava vo vybraných Motion obchodoch
 • Parkovanie zadarmo na vyhradených parkoviskách

 

750 a viac akcií: VIP GOLD benefit – pre 2 osoby

Obsahom VIP GOLD benefitu bude:

 • Celoročný lístok na lanové dráhy (SK, AT, PL, CZ)
 • Celoročný vstup so saunou do vodných parkov (TTL, BEŠ)
 • Vstup do zábavného parku LEGENDIA (v letnej sezóne)
 • 50% zľava na ročný vstup na Green (golfové ihriská)
 • 15% zľava vo vybraných gastro prevádzkach
 • 15% zľava vo vybraných Motion obchodoch
 • Parkovanie zadarmo na vyhradených parkoviskách
 

Od 1.11.2022 nebude súčasťou VIP a VIP GOLD benefitu možnosť vyzdvihnúť si „Hosťovský lístok/vstup.
Parkovanie a zľavy v gastre a motion obchodoch sú rovnaké ako majú naši klienti so šikovnou sezónkou. TMR, a.s. má oprávnenie kedykoľvek poskytovanie zliav pozmeniť, alebo zrušiť.

VIP benefit pre 1 osobu: jedna osoba je pri aktivácii benefitu fixne daná, tzn., že benefit je po aktivácii na konkrétnu osobu neprenosný. Počas platnosti benefitu (od dátumu schválenia registrácie, do 30.10.2023) nebude možné osobu zmeniť. 

VIP Gold benefit pre 2 osoby: dve osoby sú pri aktivácii benefitu fixne dané, tzn., že benefit je po aktivácii na konkrétne dve osoby neprenosný. Počas platnosti benefitu (od dátumu schválenia registrácie, do 30.10.2023) nebude možné osoby zmeniť. 

VIP benefit je platný vo vybraných strediskách, ktoré sú podrobne uvedené v Obchodných podmienkach Akcionárskeho klubu 2022/2023. 

Registráciu nároku na čerpanie benefitu si od 1.11.2022 budú môcť urobiť len akcionári, ktorí budú vlastniť 500 a viac akcií spoločnosti TMR, a.s.

Obchodné podmienky Akcionárskeho klubu 2021/2022

Obchodné podmienky Akcionárskeho klubu 2022/2023

Aktualizované dňa 13.09.2022