Ako sa stať naším dodávateľom
Ako sa stať naším dodávateľom

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. zverejňuje zoznam výberových konaní a umožňuje potenciálnym dodávateľom zúčastniť sa výberového procesu, pokiaľ sú splnené základné predpoklady uvedené v registračnom formulári. Pre kvalifikáciu na účasť na plánovaných výberových konaniach je potrebné vyplniť online registračný formulár.

Po úspešnom vyplnení registračného formulára bude overená vecná správnosť údajov a v prípade splnenia uvedených podmienok, budete zaradený do centrálnej databázy dodávateľov, ktorú nákup TMR využíva pre oslovovanie účastníkov do výberových konaní podľa zvolených kategórií.

 

Aktualizované dňa 02.05.2017