Štruktúra vlastníkov akcií TMR
Tatry mountain resorts, a.s.
Akcionárska štruktúra

Aktualizované dňa 12.01.2022