Štruktúra vlastníkov akcií TMR
Tatry mountain resorts, a.s.
Akcionárska štruktúra
názov spoločnosti / meno počet CP hodnota celkom % emisie
C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED 1 973 197 13 812 379 € 29,4%
Drobní akcionári / Small shareholders 1 505 930 10 541 510 € 22,5%
FOREST HILL COMPANY, s.r.o. 1 030 919 7 216 433 € 15,4%
RMSM1 LIMITED 992 666 6 948 662 € 14,8%
STOCKLAC LIMITED 800 000 5 600 000 € 11,9%
NEEVAS INVESTMENTS LIMITED 404 486 2 831 402 € 6,0%
SPOLU 6 707 198 46 950 386 € 100%

Aktualizované dňa 03.03.2023