TMR v číslach
Tatry mountain resorts, a.s.

Výnosy a zisk

Konsolidovaný výkaz o súhrnnom výsledku hospodárenia

Rentabilita (%)

Aktualizované dňa 02.08.2022