Informácie pre dodávateľov

Informácie pre dodávateľov
Informácie pre dodávateľov
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. realizuje obstarania súvisiace so širokou škálou potrieb charakteristickými pre cestovný ruch. Ide predovšetkým o:

Výber dodávateľov je vykonávaný za podpory oddelenia nákupu, ktorého účelom je zabezpečiť transparentnosť výberového procesu s dôrazom na využívanie súťažných foriem výberových konaní a dosiahnutia optimálnych podmienok obchodného vzťahu. Nastavenie súťažných kritérií odzrkadľuje požiadavky na kvalitu, cenu, inovácie a pridanú hodnotu ponúkaného riešenia. Pre online výberové konania je používaný systém Proebiz.

 

Aktualizované dňa 25.02.2017