Dozorná rada spoločnosti
Tatry mountain resorts, a.s.
Dozorná rada
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je so svojimi dcérskymi spoločnosťami (ďalej TMR, Skupina) lídrom v prevádzkovaní horských stredísk a zábavných parkov a poskytovaní turistických služieb v strednej a východnej Európe s portfóliom zahŕňajúcim najvýznamnejšie horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty a hotely v regióne.

JOZEF HODEK – predseda dozornej rady

Ing. Jozef Hodek bol Valným zhromaždením spoločnosti zvolený za člena Dozornej rady k 31.5.2023 s dňom vzniku funkcie k 1. 7. 2023 a zároveň bol dňa 03.07.2023 zvolený za predsedu Dozornej rady. Ing. Hodek je bývalým dlhoročným finančným riaditeľom TMR a zároveň členom predstavenstva. Podieľal sa na procesoch zefektívňovania TMR, emisie nových akcií a kotácie na Burze cenných papierov v Bratislave. Predtým pôsobil v oblasti auditu v Pricewaterhouse Cooper Slovensko v rokoch 2006 až 2007. Úspešne absolvoval Ekonomickú univerzitu, Fakultu hospodárskej informatiky v Bratislave.
 

 

Adam Tomis – člen dozornej rady

 
Pán Tomis bol zvolený členom dozornej rady valným zhromaždením 12.4.2014. V súčasnosti pôsobí ako projektový manažér, zodpovedný za nebankové investície skupiny J&T. V rokoch 2012-2013 pôsobil v poradenskej firme McKinsey&Company na projektoch v bankovníctve a telekomunikáciách. Predtým pôsobil osem rokov v investičnej firme Benson Oak Capital a rok v nezávislej leteckej spoločnosti Travel Service. Pán Tomis absolvoval magisterský program na Univerzite Karlovej v Prahe, Inštitút ekonomických štúdií, obor Financie, finančné trhy a bankovníctvo.
 
 

Andrej Devečka – člen dozornej rady

Ing. Devečka bol na Riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 29.4.2020 riadne zvolený za člena Dozornej rady. Od decembra 2011 bol členom predstavenstva. Od roku 1991 pôsobil ako majiteľ, podnikateľ, spoluvlastník, konateľ a člen dozorných rad v početných spoločnostiach. Predtým vykonával funkciu seniorného manažéra v technologickej strojárskej spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok. Získal inžiniersky titul na Technickej vysokej skole v Liptovskom Mikuláši so zameraním na mikroelektroniku a laserovú technológiu.
 
 

Roman Kudláček – člen dozornej rady

Pán Kudláček bol zvolený za člena dozornej rady v apríli 2012 Valným zhromaždením. Ma dlhodobé skúsenosti v strojárstve a inžinierstve. Od roku 2000 do dnešného dna tiež zastáva post predsedu predstavenstva spoločnosti K&M, a.s. v rokoch 2001 až 2008 slúžil ako konateľ spoločnosti Liptosol, s.r.o. v Liptovskom Mikuláši. Predtým vykonával funkciu predsedu predstavenstva strojárskej spoločnosti LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. (1997 – 1999). Od roku 1993 do roku 1999 pôsobil ako konateľ v spoločnosti RBL, s.r.o. Predchádzajúce dva roky sa venoval podnikateľskej činnosti v oblasti retailu.
 
 

Miroslav Roth – člen dozornej rady

Pán Roth bol zvolený za člena dozornej rady v júni 2012 zamestnancami TMR. V Spoločnosti pôsobí ako technik elektrických sietí, čo je pozícia, ktorú zastával predtým od roku 1985 v spoločnosti Tatranské lanové dráhy.
 

MAREK SCHWARZ – ČLEN DOZORNEJ RADY

Mgr. Marek Schwarz, MBA., je dlhoročným riaditeľom ľudských zdrojov v spoločnosti TMR. Zamestnancami TMR bol
zvolený za člena Dozornej rady so vznikom funkcie k 30.6.2021.    
 

IVAN OŠKO – ČLEN DOZORNEJ RADY

Ivan Oško  je dlhoročným zamestnancom TMR, pôsobí vo funkcii vedúceho lanových dráh. Zamestnancami TMR bol zvolený za člena Dozornej rady so vznikom funkcie k 30.6.2021.  

 

 

Pavol Mikušiak – člen dozornej rady

Ing. Mikušiak bol zvolený za člena dozornej rady Valným zhromaždením v apríli 2013. Je členom štatutárnych orgánov viacerých slovenských spoločností. Od roku 1996 zastáva funkciu obchodného riaditeľa spoločnosti CBA Verex, a.s. Predým pracoval ako riaditeľ zahraničného obchodu spoločnosti Verex, s.r.o. (1992 – 1996) a ako vedecko-výskumný pracovník vo Výskumnom ústave v Liptovskom Mikuláši (1987 – 1992). Vyštudoval Vysokú školu technickú v Košiciach, Fakultu informačných technológií a programovania.
 

František Hodorovský – člen dozornej rady

Ing. Hodorovský bol valným zhromaždením znovuzvolený za člena dozornej rady v apríli 2016. Od roku 1996 zastával rôzne pozície, ako právny zástupca, partner a akcionár vo viacerých spoločnostiach pôsobiacich v oblasti turizmu. Absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu. Okrem funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Ing. Hodorovský pôsobí ako konateľ v spoločnostiach BELGOMET, s.r.o., ELAFINA, s.r.o., FOREST HILL COMPANY, s. r. o., DITERGO, s.r.o., MINERVA SIS, s.r.o. , SLOVKARPATIA DANUBE, s. r. o. , SLOVKARPATIA, s.r.o., ENNEL, s.r.o. a TLD, s.r.o. a je zároveň aj spoločníkom v spoločnostiach E-is-W, s.r.o. a TERCOM BARDEJOV, spol. s.r.o.