Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie
Tatry mountain resorts, a.s.
Duálne vzdelávanie

Záverečné skúšky duálneho vzdelávania v odboroch kuchár a čašník

Spolu 16 študentov Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši v odboroch kuchár a čašník, ktorý odbornú prax v rámci duálneho vzdelávania absolvovali v hotelovej sieti TMR Hotels v Jasnej, absolvovalo záverečné skúšky. Skúšobnej komisii predviedli všetky nadobudnuté zručnosti a ukázali, že sú pripravení vstúpiť do sveta gastronómie a cestovného ruchu. Spoločnosť Tatry mountains resorts, a.s. (TMR), ktorá už šiesty rok spolupracuje so strednými školami v systéme duálneho vzdelávania, má aktuálne vo vzdelávacom procese takmer 100 študentov. Veľký záujem je spôsobený nielen ponukou práce po skončení štúdia, ale aj novými pohľadmi, technológiami a možnosťou získania nových zručnosti.

Výhody pre žiakov zapojených do duálneho systému

PARTNERSKÉ STREDNÉ ŠKOLY

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. v systéme duálneho vzdelávania spolupracuje s týmito strednými školami:

  1. Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
  2. Hotelová akadémia Otta Brücknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
  3. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry

ODBORY

Systém duálneho vzdelávania v spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. sa vykonáva v odboroch:

Kód odboru Názov odboru štúdia Dĺžka štúdia Doklad o získanom

6445 K Kuchár 4 roky maturitné vysvedčenie / výučný list
6444 K Čašník/servírka 4 roky maturitné vysvedčenie / výučný list
6445 H Kuchár 3 roky výučný list
6444 H Čašník/servírka 3 roky výučný list

Prevádzky

Praktické vyučovanie prebieha podľa regiónu školy v týchto prevádzkach:

Región  Liptovský Mikuláš a Nízke Tatry:

Hotel Grand Jasná****, Demänovská Dolina 71, 031 01 Demänovská Dolina,
Hotel Tri studničky**** Demänovská Dolina 5, 031 01 Demänovská Dolina
Hotel Pošta****, Demänovská Dolina 71, 031 01 Demänovská Dolina
Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš,
Reštaurácia Paradiso – Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05, Liptovský Mikuláš
Hotel Galéria ****, Reštaurácia Culinaria,  Bešeňová 136
Reštaurácia  Bistro Bešeňová, Bešeňová 136

Región Vysoké Tatry:
Hotel FIS***, K Vodopádom 4028/6, 059 85 Štrbské Pleso
Samoobslužná reštaurácia Skalnaté Pleso, Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry
Grandhotel****, Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
Grandhotel Praha****, Tatranská Lomnica 6, 059 60 Vysoké Tatry
Humno reštaurácia & Music Pub, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

POSTUP PRI ZÁUJME O ŠTÚDIUM V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

1. krok
Vyplniť žiadosť o zaradenie do systému duálneho vzdelávania, ktorú nájdete na tejto stránke. Termín: do 28.2.

2. krok
Po posúdení žiadosti Vás pozveme na osobný pohovor a po jeho úspešnom absolvovaní Vám vystavíme potvrdenie zamestnávateľa. Termín: do 31.3.

3. krok
Pošli prihlášku na strednú školu a k nej prilož získané potvrdenie. Termín: apríl

4. krok
Po splnení všetkých kritérií podpíšeme Učebnú zmluvu. Termín: 31.8.

KRITÉRIÁ PRE VÝBER ÚSPEŠNÝCH UCHÁDZAČOV URČENÉ ZAMESTNÁVATEĽOM

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

Pre odoslanie žiadosti o zaradenie do duálneho vzdelávania alebo záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

dual@tmr.sk

Žiadosť o zaradenie do DV

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

dual@tmr.sk

Poslať žiadosť o zaradenie do DV
Uchádzač/ žiak:
Zákonný zástupca 1:
Zákonný zástupca 2:
Dosahovaný priemer žiaka:

"Vyššie uvedené osobné údaje žiaka a osobné údaje zákonného zástupcu žiaka (ďalej len "osobné údaje dotknutých osôb") budú spracúvané spoločnosťou Tatry mountain resorts a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31560636 (ďalej len "Prevádzkovateľ") v rozsahu, v akom sú poskytnuté, v súlade s článkom 6 ods. 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len Nariadenie) za účelom vykonania opatrení smerujúcich k výberu žiaka na praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku u Prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb budú Prevádzkovateľom po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných požiadaviek v zmysle osobitných predpisov ako napr. Zákon o sociálnom poistení, Zákon o účtovníctve, Zákona o DPH a pod."