Ako investovať
Ako investovať
TMR vyhlad na tatry

Ak vlastníte 500 a viac akcií TMR k rozhodnému termínu 31.10.2023, máte možnosť si uplatniť požiadavku na benefity, ktoré vám umožnia zažiť svet TMR za špeciálnych podmienok.

Registrácia nároku na čerpanie benefitov akcionárov, ktorí budú/sú majiteľmi akcií minimálneho počtu 500 ks k rozhodnému termínu 31.10.2023 prebieha od 1.11.2023.

V prípade, že nemáte s investovaním do akcií veľa skúseností, nasledujúce informácie berte ako jednoduchý návod, ako si kúpiť akcie. V každom prípade by ste sa pred kúpou mali poradiť so svojím finančným poradcom.

Kde si môžem kúpiť akcie?

Akcie môžete nakúpiť v banke alebo u obchodníka s cennými papiermi, ktorí vám zrealizujú nákup na Burze cenných papierov Bratislava (BCPB), Burze cenných papírů Praha (BCPP), alebo na Varšavskej burze (WSE).

Zoznam členov búrz:
Burza cenných papierov Bratislava – Zoznam členov – Burza cenných papierov (bsse.sk)
Burza cenných papírů Praha – Členové burzy | Prague Stock Exchange (pse.cz)
Varšavská burza – Główny Rynek GPW – Lista członków giełdy

Ako mám postupovať?

Na banky a na obchodníkov s cennými papiermi sa možno obrátiť všetkými spôsobmi – online, cez infolinky alebo priamo v pobočke.

a)  V prípade investovania cez Burzu cenných papierov Bratislava alebo Burzu cenných papírů Praha potrebujete majetkový účet cenných papierov.

Máte zriadený majetkový účet cenných papierov?

Ak majetkový účet vedie banka alebo obchodník s cennými papiermi (OCP), akcie môžete nakúpiť priamo na tento účet v banke alebo u svojho OCP, ktorý vám ho vedie. Ak majetkový účet vedie priamo Centrálny depozitár cenných papierov, na tento účet vám môže nakúpiť akcie ktorákoľvek banka alebo OCP, ktorý je členom burzy.

Ako zistím, či mám otvorený účet u Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP)?

Na webovej stránke CDCP si to overíte po zadaní rodného čísla.

Zriadenie účtu:

  • Otvoríte si majetkový účet cenných papierov, na ktorom budú vedené akcie po nákupe, alebo vám účet otvorí váš OCP alebo banka.
  • Akcie môžete priamo na tento účet nakúpiť v banke, ktorá vám tento účet vedie.

b)  V prípade investovania cez Varšavskú burzu si stačí otvoriť majiteľský účet cenných papierov u vášho OCP alebo banky alebo priamo u tvorcu trhu TMR – BOŚ na makler@bossa.pl.  Kompletný zoznam členov Varšavskej burzy nájdete tu: Główny Rynek GPW – Lista członków giełdy

Nákup akcií:

  • Uzatvoríte komisionársku zmluvu, na základe ktorej budete môcť kúpiť akcie (zadať pokyn).
  • Zadáte banke pokyn na kúpu akcii TMR na príslušnej burze.
  • Ďalej do pokynu uvediete, koľko chcete investovať, alebo presný počet akcií, ktoré chcete nakúpiť.
  • Uvediete maximálnu cenu, za ktorú ste ochotný akcie kúpiť.

Čo ďalej?

  • Banka zrealizuje váš pokyn na burze, t. j. nakúpi akcie od protistrán ‒ investorov, ktorí ich chcú predať.
  • Po nakúpe akcií vám banka zašle informáciu o počte nakúpených kusov, o cene, za akú nakúpila, spolu s uvedením výšky poplatku.

Čo ak chcem obchodovať online?

Ak chcete obchodovať online, nižšie je zopár kontaktov na českých a slovenských OCP, ktorí túto možnosť ponúkajú na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB), na Burze cenných papírů Praha (BCPP) a na Varšavskej burze (WSE): 
www.fio.cz  – BCPP
www.patria-direct.cz/  – BCPP, BCPB, WSE
www.rmsystem.cz/  – BCPP
V Poľsku obchodovanie online ponúka väčšina maklérskych domov a bánk: Główny Rynek GPW – Lista członków giełdy.

Čo ak na trhu nebude dosť investorov, ktorí chcú predať?

Na trhu pôsobí tvorca trhu, t. j. obchodník, ktorý každý deň nakupuje a predáva (www.bsse.sk/). Robí tak na základe dohody s burzou, ktorá ho zaväzuje mať každý deň zadanú objednávku na kúpu aj objednávku na predaj akcií TMR v obchodnom systéme burzy, t. j. každý deň si možno akcie kúpiť alebo ich predať tvorcovi trhu.

Čo ak chcem akcie predať?

Postup je podobný ako v prípade nákupu. Keďže komisionárska zmluva je už podpísaná, stačí, aby ste zadali pokyn na predaj v banke, ktorá vám vedie majetkový účet cenných papierov so špecifikáciou akcií, s počtom akcií, ktoré chcete predať a s limitnou cenou.

Aký ďalší výnos môžete získať po zakúpení akcií TMR?

Tak, ako každá akciová spoločnosť TMR môže vyplatiť dividendu. O výplate dividendy rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom sa môže zúčastniť každý akcionár.
Ďalej sú tu benefity, ktoré poskytuje TMR členom akcionárskeho klubu: Akcionársky klub. Členom akcionárskeho klubu sa automaticky stáva každý akcionár, ktorý vlastní aspoň 500 kusov akcií TMR.

Členstvo a výhody akcionárskeho klubu

Pravidelne aktualizované informácie o hodnote akcií a spoločnosti cez stránku www.tmr.sk

Čo je to „člen Centrálneho depozitára“?

Banka alebo obchodník s cennými papiermi (OCP), ktorý je oprávnený viesť evidenciu cenných papierov.

Čo je to „majetkový účet cenných papierov“?

Je to účet, na ktorom má klient pripísané cenné papiere. Môže ho viesť priamo miestny centrálny depozitár (Centrálny depozitár cenných papierov SR, Centrálny depozitár cenných papierov ČR a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) alebo člen centrálneho depozitára.

Aký je rozdiel medzi investovaním do akcií na základe komisionárskej zmluvy a investovaním do podielových fondov?

Základným rozdielom je fakt, že obchody na základe komisionárskej zmluvy sa vykonávajú na základe pokynov klienta – t. j. klient sám rozhoduje, aké cenné papiere drží vo svojom portfóliu. V podielových fondoch rozhoduje o nakupovaných cenných papieroch portfólio manažér, t. j. klient nemôže toto rozhodnutie ovplyvniť.

Aktuálne  informácie o akciách TMR nájdete tu: O akciách TMR

Koho kontaktovať?

SK:

Banky alebo maklérov, ktorí sú členmi BCPB (väčšina slovenských bánk). Kompletný zoznam tu

CZ:

Tu je kompletný zoznam členov BCPP: Členové burzy | Prague Stock Exchange (pse.cz)

PL:
Tu je kompletný zoznam členov WSE: Główny Rynek GPW – Lista członków giełdy

Aktualizované dňa 10.10.2023