Kontakt
Tatry mountain resorts, a.s.
Kontakt

Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1
Slovensko

IČO: 315 606 36
IČ-DPH: SK 2020428036
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.Sa, vl. č.62/L

LEI  315700YHD1JR6VB1BA90

Pre vzťahy s investormi kontaktujte:
e-mail: info@tmr.sk

Ak máte otázky smerujúce k akcionárskym benefitom, alebo ich registrácii, prosím kontaktujte:
benefit@tmr.sk

Sekretariát
e-mail: sekretariat@tmr.sk
tel.: +421 903 960 099

Ekonomické oddelenie:
e-mail: faktury@tmr.sk
tel.: +421 905 998 707

Ak máte otázky smerujúce ku konkrétnym strediskám TMR, kontaktujte:
Infocentrum Jasná Nízke Tatry:
e-mail: info@jasna.sk
tel.: +421 907 88 66 44

Infocentrum Vysoké Tatry:
e-mail: info@vt.sk
tel.: +421 903 112 200

Infocentrum Tatralandia:
e-mail: info@tatralandia.sk
tel.: +421 44 547 78 11

Ak máte záujem kontaktovať marketingové oddelenie TMR, kontaktujte:
e-mail: marketing@tmr.sk

Ak máte záujem kontaktovať oddelenie komunikácie a PR TMR, kontaktujte:
e-mail: media@tmr.sk

Realitné oddelenie:

Jitka Fatková, realitný maklér

e-mail: fatkova@tmr.sk

tel.: +421 904 418 343

Ak máte záujem o kariérny rast v tíme TMR, kontaktujte:
e-mail: jobs@tmr.sk
tel.: HR Vysoké Tatry: +421 904 404 066; +421 902 932 652
       HR Nízke Tatry: +421 44 55 91 656