Predstavenstvo spoločnosti
Tatry mountain resorts, a.s.
Predstavenstvo
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je so svojimi dcérskymi spoločnosťami (ďalej TMR, Skupina) lídrom v prevádzkovaní horských stredísk a zábavných parkov a poskytovaní turistických služieb v strednej a východnej Európe s portfóliom zahŕňajúcim najvýznamnejšie horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty a hotely v regióne.

Igor Rattaj – predseda predstavenstva

 
Igor Rattaj odišiel z pozície predsedu Dozornej rady TMR k 29.4.2020, ktorú zastával od roku 2009. Disponuje rozsiahlymi skúsenosťami vo finančníctve. Vykonával funkciu člena predstavenstva 1. Garantovanej, a.s. Okrem toho pôsobil a pôsobí ako člen dozorných rád, predseda alebo člen predstavenstva a správnych rád a konateľ viacerých spoločností. Pôsobil ako riaditeľ obchodovania s cennými papiermi v spoločnosti J&T Securities. Predtým zastával funkciu podpredsedu predstavenstva a riaditeľa privátneho bankovníctva v Podnikateľskej banke v Prahe. V súčasnosti je hlavným akcionárom TMR.
 

ZUZANA IŠTVÁNFIOVÁ – PODPREDSEDA predstavenstva

V spoločnosti Tatry mountains resorts, a.s. pôsobí od januára 2021 ako riaditeľka obchodu a marketingu slovenských prevádzok TMR.  Dňa 25. 4. 2023 bola Dozornou radou zvolená za člena predstavenstva spoločnosti s dňom vzniku funkcie k 1.6.2023 a zároveň bola Dozornou radou určená za podpredsedu predstavenstva spoločnosti s dňom vzniku funkcie k 1.6.2023. Ing. Zuzana Ištvánfiová má skúsenosti z riadiacich a manažérskych pozícií vo viacerých spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike dlhodobo spolupracujúcich s TMR.

 

Čeněk Jílek – člen predstavenstva

Do TMR nastúpil v roku 2008 do vznikajúceho Tatry Motion ako manažér. Od roku 2012 pôsobil vo funkcii riaditeľa strediska Špindlerův Mlýn, počas ktorého získal titul MBA na Bircham International University z Businessu v angličtine a v španielčine. Od jesene 2016 sa aktívne podieľal na získaní novej akvizície Ještěd, ktorú TMR úspešne prebralo v decembri 2017. Od konca roku 2017 sa stal štatutárnym riaditeľom TMR ČR a k Špindlerovmu Mlýnu pribral aj Ještěd. V januári 2018 prevzal pod svoje riadenie aj aktivity TMR v Poľsku a to prevádzky v Szczyrku a v Legendii. Od 1.11.2018 zastáva funkciu COO v spoločnosti TMR, a.s.