Hospodárske výsledky
Tatry mountain resorts, a.s.
29.07.2022 POLROČNÁ SPRÁVA 2021/22

Hlavné výsledky

 • Konsolidované výnosy vzrástli o 331% a dosiahli 68,835 mil. EUR (15,965)
 • EBITDA vzrástla o 355% na 21,069 mil. EUR (-8,280)
 • Čistý konsolidovaný zisk dosiahol 5,612 mil. EUR (strata -35,765)
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti zaznamenali významné nárasty, keďže minulý rok strediská boli úplne zavreté kvôli pandémii koronavírusu

Významné udalosti

 • V stredisku Jasná pokračuje výstavba lanovej dráhy Biela púť - Priehyba
 • Od apríla 2022 do portfólia TMR patrí aj vodný park Bešeňová
28.02.2022 ROČNÁ SPRÁVA 2020/21

Hlavné výsledky

 • Celkové konsolidované výnosy sa znížili o 42% na 64,697 mil. EUR (111,197)
 • Prevádzkový konsolidovaný zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) dosiahol 7,000 mil. EUR (35,137)
 • Skupina hospodárila s EBITDA maržou 10,8% (31,6)
 • Skupina vykázala konsolidovanú stratu vo výške -45,876 mil. EUR (-20,513)
 • Konsolidovaná strata na akciu dosiahla -6,816 EUR (-3,013)
 • Počet návštevníkov v Horských strediskách klesol na 1,163 mil. (2,425) a Zábavné parky zaznamenali 483 tis. (655) návštevníkov

Významné udalosti

 • Celosvetová pandémia súvisiaca so šírením koronavírusu má dopad na hospodárenie Skupiny počas zimnej sezóny 2020/2021
 • Od mája 2021 do portfolia TMR patrí aj horské stredisko Muttereralm pri Innsbrucku.
 • V uplynulom roku do rozvoja stredísk a zábavných parkov Skupina preinvestovala 11 miliónov eur
19.03.2007 Interhouse Tatry, s.r.o.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

30.04.2007 Tatranské lanové dráhy, a.s.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

10.05.2007 GRANDHOTEL PRAHA, a.s.

Hlavné výsledky

Ročná správa 2006

Účtovná závierka za rok 2006

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Významné udalosti

30.09.2007 Tatry mountain resorts, a.s.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

29.01.2008 Tatranské lanové dráhy, a.s.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

29.02.2008 Interhouse Tatry, s.r.o.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

20.05.2008 Tatry mountain resorts, a.s.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

10.06.2008 GRANDHOTEL PRAHA, a.s.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

30.04.2009 Tatry mountain resorts, a.s.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

02.03.2010 Tatranské lanové dráhy, a.s.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

05.05.2010 Interhouse Tatry, s.r.o.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

05.05.2010 GRANDHOTEL PRAHA, a.s.

Hlavné výsledky

Významné udalosti

18.03.2011 Správa za 1. kvartál 2010/11

Hlavné výsledky

Významné udalosti

30.06.2011 Polročná správa 2010/11

Hlavné výsledky

Významné udalosti

16.09.2011 Trištvrteročná správa 2010/11

Hlavné výsledky

Významné udalosti

29.02.2012 Ročná správa 2010/11

Hlavné výsledky

Významné udalosti

16.03.2012 Správa za 1. kvartál 2011/12

Hlavné výsledky

Významné udalosti

29.06.2012 Polročná správa 2011/12

Hlavné výsledky

Významné udalosti

19.09.2012 Trištvrteročná správa 2011/12

Hlavné výsledky

 • Konsolidované výnosy vzrástli na 32,573 mil. EUR (28,684)
 • Počet návštevníkov sa medziročne zvýšil na 1,505 milióna (1,248)
 • EBITDA sa zvýšila na 10,298 mil. EUR (7,816)
 • Čistý konsolidovaný zisk dosiahol 7,139 mil. EUR (8,041)
 • Čistý zisk na akciu za dané obdobie predstavuje 1,06 EUR (1,20).

Tretí kvartál 2011/12

 • Konsolidované výnosy dosiahli 8,025 mil. EUR (7,767)
 • EBITDA bola zaznamenaná v hodnote 2,463 mil. EUR (2,007)
 • Konsolidovaný čistý zisk dosiahol 0,967 mil. EUR (1,758)
 • Čistý zisk na akciu predstavuje 0,14 EUR (0,26)

Významné udalosti

 • V treťom kvartáli TMR pokračovala v kapitálových investíciách z predchádzajúceho roka, ktoré zahŕňajú vybudovanie 3 nových lanoviek v Jasnej Nízke Tatry, ktoré umožnia prepojenie servernej a južnej časti Chopku.
 • Prepojením sa zväčší prepravná kapacita strediska o 5,580 osôb/ hod.
 • V aquaparku Tatralandia bola v danom období dokončená 1. fáza projektu Tropical Paradise, krytej tropickej haly s dodatočnou kapacitou 750 ležadiel, vďaka ktorej budú eliminované nepriaznivé vplyvy počasia
 • Rozpočet kapitálových výdavkov (CAPEX) do konca kalendárneho roka 2012 sa odhaduje na 44 mil. EUR.
28.02.2013 Ročná správa 2011/12

Hlavné výsledky

 • Konsolidované výnosy vzrástli na 43,807 mil. EUR (38,758)
 • EBITDA narástla na 13,986 mil. EUR (12,219)
 • Čistý konsolidovaný zisk  sa zvýšil na 10,186 mil. EUR (9,027).
 • Čistý konsolidovaný zisk na akciu dosiahol 1,52 EUR (1,35).
 • Navrhovaná výplata dividend vo výške 7,110 mil. EUR (6,439) alebo 1,06 EUR na akciu (0,96)
 • Celkový počet návštevníkov sa zvýšil na 2,007 mil. (1,844); návštevníkov len v horských strediskách prišlo 1,478 mil. (1,407).

Prezentácia

Významné udalosti

 • Skupina TMR pokračovala vo vytýčenej intenzívnej investičnej stratégii s najvyšším ročným rozpočtom doteraz –  44 mil. EUR
 • Hlavnou investíciou roka bolo dokončenie prepojenia severnej a južnej strany Chopka v stredisku Jasná Nízke Tatry troma lanovkami: Funitel, Twinliner a Kosodrevina – Chopok
 • Dokončil sa projekt Tropical Paradise v Aquaparku Tatralandia - tropický komplex pod špeciálnou fóliou, umožňujúcou opaľovanie, s tropickou flórou a faunou a so štyrmi bazénmi so sladkou aj slanou vodou
 • V decembri 2011 bola dokončená výstavba Grand Residences Tatranská Lomnica, ktorej výsledkom bolo 17 luxusných apartmánov ako prístavba k hotelu Grandhotel Praha
 • TMR kúpilo Hotel Slovakia*** v Tatranskej Lomnici za 1,7 mil. EUR a Hotel FIS*** na Štrbskom plese za 4,9 mil. EUR
 • Začalo sa obchodovanie akcií TMR na hlavnom trhu pražskej a varšavskej burzy

Ročná správa - doplnenie ročnej správy