Hospodárske výsledky
Tatry mountain resorts, a.s.
V tomto roku som nenašiel žiadne výsledky, skúste iný rok.