Hospodárske výsledky
Tatry mountain resorts, a.s.
31.07.2023 Polročná správa 2022/2023

Hlavné výsledky

 • Konsolidované výnosy vzrástli na 110,279 mil. EUR (68,721)
 • EBITDA dosiahla 43,130 mil. EUR (21,069)
 • Čistý konsolidovaný zisk  dosiahol 17,996 mil. EUR (5,612)
 • Čistý konsolidovaný zisk na akciu dosiahol 2,674 EUR (0,889)
 • Počet lyžiarskych osobodní v Horských strediskách bol 2,421 mil. (1,981) a do Zábavných parkov prišlo 738 tis. (423) návštevníkov
 • Polročná správa doplnená o transakcie so spriaznenými osobami na strane 11

Významné udalosti

 • Otvorenie novej kabínkovej lanovky spájajúcu Bielu púť a Priehybu
 • TMR v hotelovom segmente poskytovala pre každého hosťa v cene pobytu skipas a aquapas
28.2.2023 Ročná správa 2021/22 (podľa požiadavky ESEF)

Hlavné výsledky

 • Celkové konsolidované výnosy vzrástli na 133,621 mil. EUR (64,697)
 • Prevádzkový konsolidovaný zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) dosiahol 33,696 mil. EUR (7,000)
 • Skupina hospodárila s EBITDA maržou 25,2% (10,8)
 • Skupina vykázala konsolidovanú stratu vo výške -11,947 mil. EUR (-45,876)
 • Konsolidovaná strata na akciu dosiahla -1,694 EUR (-6,816)
 • Počet návštevníkov v Horských strediskách vzrástol na 2,660 mil. (1,163) a Zábavné parky zaznamenali 1,416 mil. (483 tis.) návštevníkov

Významné udalosti

 • Kapitálové investície do rozvoja boli realizované v hodnote 23,6 mil. EUR
 • V stredisku Jasná sa dokončila výstavba lanovej dráhy Biela púť - Priehyba
 • Rozšírenie a posilnenie zasnežovania v Jasnej
 • Od apríla 2022 do portfólia TMR patrí aj vodný park Bešeňová
29.07.2022 POLROČNÁ SPRÁVA 2021/22

Hlavné výsledky

 • Konsolidované výnosy vzrástli o 331% a dosiahli 68,835 mil. EUR (15,965)
 • EBITDA vzrástla o 355% na 21,069 mil. EUR (-8,280)
 • Čistý konsolidovaný zisk dosiahol 5,612 mil. EUR (strata -35,765)
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti zaznamenali významné nárasty, keďže minulý rok strediská boli úplne zavreté kvôli pandémii koronavírusu

Významné udalosti

 • V stredisku Jasná pokračuje výstavba lanovej dráhy Biela púť - Priehyba
 • Od apríla 2022 do portfólia TMR patrí aj vodný park Bešeňová
28.02.2022 ROČNÁ SPRÁVA 2020/21

Hlavné výsledky

 • Celkové konsolidované výnosy sa znížili o 42% na 64,697 mil. EUR (111,197)
 • Prevádzkový konsolidovaný zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) dosiahol 7,000 mil. EUR (35,137)
 • Skupina hospodárila s EBITDA maržou 10,8% (31,6)
 • Skupina vykázala konsolidovanú stratu vo výške -45,876 mil. EUR (-20,513)
 • Konsolidovaná strata na akciu dosiahla -6,816 EUR (-3,013)
 • Počet návštevníkov v Horských strediskách klesol na 1,163 mil. (2,425) a Zábavné parky zaznamenali 483 tis. (655) návštevníkov

Významné udalosti

 • Celosvetová pandémia súvisiaca so šírením koronavírusu má dopad na hospodárenie Skupiny počas zimnej sezóny 2020/2021
 • Od mája 2021 do portfolia TMR patrí aj horské stredisko Muttereralm pri Innsbrucku.
 • V uplynulom roku do rozvoja stredísk a zábavných parkov Skupina preinvestovala 11 miliónov eur