Valné zhromaždenia
Tatry mountain resorts, a.s.

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 17.5.2024

Dokumenty zverejnené po konaní RVZ:

22.05.2024 Uverejnenie výsledkov hlasovania na RVZ konanom 17.05.2024

22.05.2024 Pravidlá odmeňovania

22.05.2024 Výročná správa 2022/23

 

RIadne valné zhromaždenie 31.5.2023

Dokumenty zverejnené po konaní RVZ:

13.06.2023 Uverejnenie výsledkov hlasovania na RVZ konanom 31.05.2023

13.06.2023 Pravidlá odmeňovania

 

Riadne valné zhromaždenie 25.5.2022

Dokumenty zverejnené po RVZ:

07.06.2022 Uverejnenie výsledkov hlasovania na RVZ konanom 25.05.2022

 

Riadne valné zhromaždenie 1.07.2021

Dokumenty zverejnené po RVZ:

15.07.2021 Uverejnenie výsledkov hlasovania na RVZ konanom 01.07.2021

Riadne valné zhromaždenie 29.04.2020

Dokumenty zverejnené po RVZ:

14.05.2020 Uverejnenie výsledkov hlasovania na RVZ konanom 29.04.2020

14.05.2020 Pravidlá odmeňovania

Riadne valné zhromaždenie 17.04.2019

Dokumenty zverejnené po RVZ:

02.05.2019 Zápisnica zo zasadania RVZ konaného 17.04.2019                 

Riadne valné zhromaždenie 18.04.2018

Riadne valné zhromaždenie 28.04.2017

Dokumenty zverejnené po RVZ:

12.05.2017 Zápisnica zo zasadania RVZ konaného 28.04.2017

Riadne valné zhromaždenie 28.04.2016

Riadne valné zhromaždenie 25.04.2015

Riadne valné zhromaždenie 12.04.2014

Mimoriadne valné zhromaždenie 15.10.2013

Mimoriadne valné zhromaždenie 22.08.2013

Riadne valné zhromaždenie 30.04.2011

Mimoriadne valné zhromaždenie 18.01.2011

Riadne valné zhromaždenie 22.04.2010

Mimoriadne valné zhromaždenie 15.03.2010

Mimoriadne valné zhromaždenie 30.10.2009

Riadne valné zhromaždenie 29.06.2009

Aktualizované dňa 04.05.2022