Akcionári TMR prijali návrh na zníženie základného imania Spoločnosti

22. augusta 2013
Akcionári TMR prijali návrh na zníženie základného imania Spoločnosti
Akcionári TMR prijali návrh na zníženie základného imania Spoločnosti

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (22. augusta 2013) – Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) konaného dňa 22. augusta 2013 prijali akcionári návrh predstavenstva na zníženie základného imania o 174,4 milióna EUR na 46,95 milióna EUR.

Mimoriadneho valného zhromaždenia TMR (ďalej len „MVZ“) v hoteli Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnili akcionári vlastniaci 89% akcií TMR. Akcionári schválili zníženie základného imania Spoločnosti o 174,4 milióna EUR na 46,95 milióna EUR, čo znamená zníženie menovitej hodnoty na akciu o 26 EUR na 7 eur s dňom zápisu zníženého základného imania do obchodného registra ku dňu 22. októbra 2013 a zmenu stanov Spoločnosti súvisiacu so schválením zníženia základného imania. Rozhodný deň pre určenie práva akcionárov na výplatu zo zníženia základného imania bol stanovený na deň zápisu zníženého základného imania do obchodného registra, t.j. na deň 22. október 2013.

Akcionári v rámci MVZ schválili návrh akcionára na vydanie dlhopisov v sume 110 miliónov EUR.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia TMR bude vyhotovená v zákonnej lehote 15 dní odo dňa konania MVZ.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.