Burza cenných papierov vBratislave rozhodla o zaradení akcií spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. do oficiálneho akciového indexu SAX.

26. júla 2010
Burza cenných papierov vBratislave rozhodla o zaradení akcií spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. do oficiálneho akciového indexu SAX.
Burza cenných papierov vBratislave rozhodla o zaradení akcií spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. do oficiálneho akciového indexu SAX.