Skupina TMR v minulom finančnom roku opäť dosiahla rast výnosov

Skupina TMR v minulom finančnom roku opäť dosiahla rast výnosov
Skupina TMR v minulom finančnom roku opäť dosiahla rast výnosov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. februára 2020) – Vo finančnom roku 2018/19 Skupina Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) vykázala 17,9% nárast výnosov a rast EBITDA na úrovni 3,7%. Čistý konsolidovaný zisk bol vykázaný v hodnote -1,8 mil. EUR.