Skupina TMR zverejnila upravenú a doplnenú Ročnú správu 2018/19

Skupina TMR zverejnila upravenú a doplnenú Ročnú správu 2018/19
Skupina TMR zverejnila upravenú a doplnenú Ročnú správu 2018/19

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (27. marca 2020) – Skupina Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) zverejnila upravenú a doplnenú Ročnú správu 2018/19. Vo finančnom roku 2018/19 Skupina vykázala 17,9% nárast výnosov a rast EBITDA na úrovni 3,9%. Skupina vykázala konsolidovanú stratu v hodnote -2,3 mil. EUR.