Spor o zonáciu sa plánov TMR netýka

28. apríla 2010
Spor o zonáciu sa plánov TMR netýka
Spor o zonáciu sa plánov TMR netýka