TMR môže vydať dlhopisy až do výšky 180 miliónov EUR

21. októbra 2013
TMR môže vydať dlhopisy až do výšky 180 miliónov EUR
TMR môže vydať dlhopisy až do výšky 180 miliónov EUR

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (21. október 2013) – Vydanie dlhopisov vo výške 70 miliónov EUR a zmenu stanov schválili 15. októbra akcionári TMR na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Prostriedky získané z dlhopisov chce Spoločnosť prioritne využiť na vyplatenie akcionárov zo zníženia základného imania. To sa na základe rozhodnutia akcionárov zníži zo 174,4 na 46,95 milióna EUR k 22. októbru 2013.

Spolu s dlhopismi v objeme 110 mil. EUR, ktorých vydanie akcionári schválili na mimoriadnom valnom zhromaždení už 22. augusta, tak celkovo TMR pripravuje vydanie dlhopisov v hodnote 180 mil. EUR. Predstavenstvo plánuje vydať obe emisie do konca roka 2013 s predpokladaným prijatím na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave začiatkom budúceho roka.

Zmena stanov, ktorú schválilo valné zhromaždenie, sa týkala zosúladenia predmetov činnosti spoločnosti zapísaných v obchodnom registri a v živnostenskom registri, rozšírenia predmetu činnosti o nové predmety, zosúladenia doterajšieho znenia stanov Spoločnosti s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a spresnenia niektorých ustanovení stanov.

Mimoriadneho valného zhromaždenia TMR sa zúčastnili akcionári vlastniaci 74% akcií TMR.
___________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.