TMR patrí medzi tri najtransparentnejšie spoločnosti

24. októbra 2014
TMR patrí medzi tri najtransparentnejšie spoločnosti
TMR patrí medzi tri najtransparentnejšie spoločnosti

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (24. október 2014) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) získala už po druhýkrát za sebou cenu CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance a za transparentné zverejňovanie informácií o sebe v súlade s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku. Ocenenie Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností Central European Corporate Governance Association (CECGA) získala spoločnosť TMR v kategórii „Nefinančné spoločnosti“.

„Teší nás, že sme sa opäť dostali medzi najlepšie spoločnosti, ktoré príkladne plnia informačnú povinnosť. TMR systematicky transparentne informuje o hospodárskej činnosti, o výsledkoch ako aj riadení spoločnosti a snaží sa dodržiavať princípy Corporate Governance. Tatry sú náš národný klenot a informácie o firme, ktorá spravuje dôležité strediská cestovného ruchu sú pre nás nielen povinnosťou, ale aj samozrejmosťou. Oceňujú to i klienti, nakoľko návštevnosť v našich zariadeniach rastie,“ komentoval ocenenie Bohuš Hlavatý, CEO TMR.

CECGA ocenila otvorenosť, rozsah a vypovedaciu schopnosť informácií, ktoré TMR zverejňuje vo svojich výročných správach a na webovej stránke www.tmr.sk a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska (CERI). Cieľom sledovaného prieskumu asociácie bolo 81 spoločností, u ktorých sa zisťoval rozsah, kvalita a dostupnosť informácií o správe a riadení spoločnosti pre investorov a akcionárov.

„Hodnotili sme spoločnosti, ktoré kótujú svoje cenné papiere na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. Informácie za obdobie 2013 sme získavali z dostupných správ v CERI, Registri účtovných uzávierok a na internetových stránkach spoločností. Tento rok bola zavedená povinnosť emitenta predložiť regulované informácie aj do registra účtovných uzávierok. V kritériách sme si všímali najmä zverejnenie aktuálnej výročnej správy v CERI, obsah účtovníctva vo výročnej správe, kvalitu informácií, zloženie orgánov spoločnosti, zverejňovanie odmeňovania členov predstavenia a dozornej rady, informácie o riadení rizík, zloženie a činnosť výborov pre audit, nominácie a odmeňovanie.,“ uviedla Lenka Debnárová, akademická členka CECGA.

CECGA sleduje vývoj v oblasti správy a riadenia spoločnosti na Slovensku a podporuje prenos poznatkov do praxe. Ceny udelila asociácia v Bratislave, 21. októbra 2014 už po tretíkrát, tento rok však v kategóriách: Banky, Poisťovne a Nefinančné spoločnosti.
___________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Horský Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje  stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní 19% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní stredisko Szczyrk. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2013 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 190 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.