TMR v prvom polroku FR 2020/2021 s výrazným poklesom tržieb aj ziskovosti

TMR v prvom polroku FR 2020/2021 s výrazným poklesom tržieb aj ziskovosti
TMR v prvom polroku FR 2020/2021 s výrazným poklesom tržieb aj ziskovosti

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (30. júla 2021) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. („TMR“, „Spoločnosť“) dnes zverejnila svoje hospodárske výsledky za obdobie prvých šiestich mesiacov finančného roka 2020/2021, k 30. aprílu 2021. Konsolidované výnosy Skupiny vrátane štátnych dotácií súvisiacich s pandémiou boli v tomto období o takmer 53 miliónov eur nižšie ako počas rovnakého obdobia vlani. Dosiahli  tak necelých 16 miliónov eur, čo predstavuje 76% pokles.

Kvôli reštrikciám na zamedzenie šírenia koronavírusu a obmedzeniam pohybu boli všetky strediská v portfóliu TMR počas väčšiny zimnej sezóny 2020/21 zatvorené alebo bola ich prevádzka značne obmedzená. Prevádzkové ukazovatele v jednotlivých segmentoch teda zaznamenali významné poklesy, čo sa odzrkadlilo na nižších tržbách.

Na pokles tržieb manažment reagoval zásadným znižovaním prevádzkových nákladov. „V rámci hromadného prepúšťania sme zrušili 100 stálych pozícií. Celkovo sa nám v prvom polroku podarilo znížiť naše osobné a prevádzkové náklady o viac ako 41%. Kvôli výrazne nižším tržbám sa však aj napriek úsporám prevádzkový zisk Skupiny pred odpismi (EBITDA) prepadol o 130% na -8,3 miliónov eur. Za obdobie prvého polroka sme na úrovni celkového súhrnného hospodárenia vykázali ako Skupina stratu vo výške -35,9 miliónov eur,“ komentoval výsledky predseda predstavenstva TMR, Igor Rattaj.

V období obmedzenej činnosti prevádzky a radikálneho výpadku tržieb medzi priority manažmentu patrilo najmä zachovanie finančnej stability a bezpečného pokračovania činnosti Skupiny. „Zatiaľ sa nám darí zabezpečovať dostatočnú likviditu na zaistenie prevádzkových potrieb a plnenie našich záväzkov. O to viac nás teší, že sa nám okrem stabilizácie fungovania darí tiež rozvíjať aktivity holdingu. V období uplynulého polroka sa plnohodnotnou súčasťou portfólia Skupiny definitívne stalo stredisko Štrbské Pleso. Od mája 2021 tiež patrí do TMR aj horské stredisko Muttereralm pri Innsbrucku,“ skonštatoval I.Rattaj.

Čo sa týka ďalšieho vývoja, od konca apríla Skupina vďaka uvoľňovaniu protipandemických opatrení postupne začala obnovovať činnosť vo svojich prevádzkach. Opätovne boli spustené lanové dráhy, reštauračné zariadenia a hotely, a to za podmienok dodržiavania prísnych hygienických príkazov a odporúčaní. „Od letných mesiacov očakávame isté oživenie návštevnosti v strediskách, a to najmä čo sa týka domácich turistov. Obnovenie významnejšieho medzinárodného cestovného ruchu v ďalšom období bude závisieť od viacerých faktorov, vrátane implementácie vakcinačnej politiky. Po stabilizovaní situácie s ohľadom na šírenie koronavírusu a jeho mutácií predpokladáme, že sa Skupine podarí opäť dosiahnuť vyrovnané hospodárenie minimálne na úrovni pred vypuknutím COVID-19, uzavrel I. Rattaj.