TMR v prvom polroku FR 2022/2023 s výrazným nárastom tržieb aj ziskovosti

TMR v prvom polroku FR 2022/2023 s výrazným nárastom tržieb aj ziskovosti
TMR v prvom polroku FR 2022/2023 s výrazným nárastom tržieb aj ziskovosti

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (31. júla 2023) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. („TMR“, „Spoločnosť“) dnes zverejnila svoje hospodárske výsledky za obdobie prvých šiestich mesiacov finančného roka 2022/2023, k 30. aprílu 2023. Konsolidované výnosy Skupiny boli v tomto období o 41 miliónov eur vyššie ako počas rovnakého obdobia vlani. Prevádzkový zisk pred odpismi (EBITDA) stúpol o 104,7% na 43,1 mil. EUR a čistý zisk dosiahol takmer 18 mil. EUR.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti v jednotlivých segmentoch zaznamenali významné nárasty v porovnaní s minulým polrokom, čo sa odzrkadlilo na vyšších tržbách.

Výsledky prvého polroka sú mimoriadne solídne v porovnaní s úvodným polrokom minulého fiškálneho roka, kedy boli naše strediská na začiatku zimnej sezóny ovplyvnené opatreniami na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. Úspešnú zimnú sezónu zaznamenali najmä naše horské strediská na Slovensku – dôležitými faktormi bola väčšia nadmorská výška ako aj kvalitný systém zasnežovania, do ktorého sme v uplynulých rokoch intenzívne investovali. Vďaka tomu sme v Jasnej ako aj vo Vysokých Tatrách zaznamenali výrazný nárast návštevnosti ako aj priemernej tržby na návštevníka. Naopak – strediská v Česku a Poľsku kvôli vysokým teplotám na začiatku januára nenaplnili očakávaný plán tržieb a hostí, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znamenalo pokles návštevnosti aj tržieb. O lyžovačku v rakúskych strediskách prejavilo záujem viac hostí ako pred rokom, čo prispelo k vyšším tržbám, no z dôvodu nepriaznivého počasia sme nedokázali naplniť plán podobne ako v Poľsku a Česku.,“ komentoval výsledky predseda predstavenstva TMR a generálny riaditeľ, Igor Rattaj.

Za pozorované polročné obdobie Skupina TMR (Tatry mountain resorts, a.s. a dcérske spoločnosti) dosiahla konsolidované celkové výnosy 110,3 mil. EUR, čo je 60,2% medziročný rast.

Najväčší segment Horské strediská vykázal výnosy vo výške 52,613 mil. EUR, čo predstavuje medziročný rast 44,2%. Výnosy segmentu Zábavné parky zaznamenali nárast na 9,101 mil. EUR. Segment Golf dosiahol výnosy vo výške 413 tis. EUR, čo predstavuje nárast 21%. Výnosy z Reštauračných zariadení zaznamenali nárast na 14,963 mil. EUR. V segmente Športové služby a obchody, ktorých výkonnosť do určitej miery koreluje s výkonnosťou stredísk, výnosy narástli na 4,038 mil. EUR (3,110 mil. EUR). Segment Hotely zaznamenal nárast tržieb na 28,863 mil. EUR. V rámci segmentu Realitné projekty TMR vykázalo počas sledovaného polročného obdobia výnosy 288 tis. EUR, a to najmä z prenájmu ubytovacích kapacít.

Počet lyžiarskych osobodní v Horských strediskách bol medziročne vyšší o 22,3% a dosiahol úroveň 2,421 mil. (1,981). Zábavné parky v sledovanom období zaznamenali nárast návštevnosti na úrovni takmer 75%, keďže tento segment zahŕňa po prvýkrát aj celú zimnú sezónu vodného parku Bešeňová. V absolútnom vyjadrení mali spolu v prvom polroku finančného roka zábavné parky 738 tis. návštevníkov (423).

Priemerná vážená obsadenosť hotelového portfólia bola vyššia o 10,2 percentuálnych bodov, celkovo vzrástla na 57,9%. Priemerná denná cena za izbu (ADR) na úrovni portfólia prišlo k menšiemu rastu z 124 EUR na 126,7 EUR.

Ukazovateľ EBITDA sa medziročne zlepšil o 104,7% na 43,1 mil. EUR. Prevádzková rentabilita, vyjadrená ako EBITDA marža, sa tak zlepšila o 8,5 p.b. na 39,1%. Čistý zisk dosiahol 18 mil. EUR a Zisk na akciu bol vykázaný v hodnote 2,674 EUR.

Do konca roka 2022/23 predstavenstvo TMR očakáva ročné konsolidované výnosy vo výške 180,0 mil. EUR. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) je plánovaný na 49,0 mil. EUR.  Výsledky do konca finančného roka budú závisieť hlavne od letnej sezóny v horských strediskách, v zábavných parkoch, v hoteloch TMR ako aj v doplnkových službách.

Podrobnejšie výsledky sú k dispozícii na https://tmr.sk/sk/pre-investorov/financne-informacie/hospodarske-vysledky