TMR vydalo novú emisiu dlhopisov

10. októbra 2018
TMR vydalo novú emisiu dlhopisov
TMR vydalo novú emisiu dlhopisov

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (10. október 2018) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) dnes vydala dlhopisy TMR III v celkovom objeme do 90 miliónov EUR. Seniorné cenné papiere zabezpečené záložným právom v nominálnej hodnote 1 000 EUR, s pevným úrokovým výnosom 4,4% p.a. a polročne vyplácaným kupónom, sú splatné v roku 2024.

„Emisia dlhopisov TMR III je prvá z dvoch novo pripravovaných emisií skupiny TMR v celkovej hodnote do 150 miliónov eur, ktorými budeme refinancovať viaceré záväzky, a prostredníctvom ktorých získame nové prostriedky na ďalšie investície a rozvoj našich stredísk,“ komentoval účel vydania Jozef Hodek, člen predstavenstva TMR.

Pohľadávky z emisie dlhopisov TMR III budú zabezpečené záložným právom na určitý nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve TMR, ktorého zostatková účtovná hodnota k 30.4.2018 bola viac ako 110 miliónov EUR. „Myslíme si, že tento cenný papier s istým výnosom a navyše zabezpečením, môže byť zaujímavou investičnou alternatívou k akciám TMR najmä pre konzervatívnejších investorov, ktorí sa chcú podieľať na našom doterajšom úspechu,“ doplnil Jozef Hodek.

Prospekt dlhopisov TMR III bol schválený 26. septembra 2018 Národnou Bankou Slovenska. Po vydaní bude podaná žiadosť na prijatie dlhopisov TMR III na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave. Aranžérom emisie je J&T IB and Capital Markets, hlavným manažérom a administrátorom je J&T Banka. Agentom pre zabezpečenie je Patria Corporate Finance. Právne poradenstvo poskytla spoločnosť Allen & Overy Bratislava.

Tento dokument obsahuje iba niektoré základné informácie o Dlhopisoch TMR III 4,40/2024 (ďalej Dlhopisy) a ich ponuke. Verejná ponuka Dlhopisov prebieha iba v Slovenskej republike. Tento dokument nie je výzvou či ponukou na predaj alebo kúpu Dlhopisov a nemá slúžiť ako zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov v Slovenskej republike alebo v akomkoľvek inom štáte. Investori v Slovenskej republike by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať prospekt Dlhopisov v znení prípadných dodatkov, vrátane účtovných závierok zahrnutých odkazom a vrátane časti „Rizikové faktory“. Prospekt a jeho prípadné dodatky sú prístupné počas pracovných dní od 9:00 hod. do 16:00 hod. v písomnej forme bezplatne k nahliadnutiu v sídle Emitenta a tiež v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta www.tmr.sk. Sú tiež k dispozícii k bezplatne na webovom sídle hlavného manažéra J&T Banka, a.s. www.jtbanka.sk a počas bežnej pracovnej doby v čase od 9.00 do 16.00 hod. k nahliadnutiu na adrese pobočky J&T Banky v Slovenskej republike, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava.

__________________________________________________________________________________

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horskú ubytovňu  Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 300 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.