TMR vydáva prvú emisiu dlhopisov

17. decembra 2013
TMR vydáva prvú emisiu dlhopisov
TMR vydáva prvú emisiu dlhopisov

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (17. december 2013) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) dnes vydala dlhopisy TMR I v celkovom objeme do 70 miliónov EUR. Seniorné cenné papiere zabezpečené záložným právom v nominálnej hodnote 1 000 EUR s pevným výnosom 4,5% p.a. a polročne vyplácaným kupónom sú splatné v roku 2018.

„Dlhopisy TMR I sú prvou z dvoch plánovaných emisií v celkovej výške približne 180 miliónov EUR, prostredníctvom ktorých chceme prioritne získať prostriedky na vyplatenie akcionárov spoločnosti z titulu zníženia základného imania,“ komentoval účel emisie Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR.

O znížení základného imania o 174,4 na 46,95 milióna EUR rozhodli akcionári na mimoriadnom valnom zhromaždení v auguste tohto roku. Pohľadávky z emisie dlhopisov TMR I budú zabezpečené záložným právom na určitý nehnuteľný majetok vo vlastníctve Spoločnosti, ktorého zostatková účtovná hodnota k 30.9.2013 bola takmer 86 miliónov EUR. „Myslíme si, že tento cenný papier s istým výnosom a navyše zabezpečením, môže byť zaujímavou investičnou alternatívou k akciám TMR najmä pre konzervatívnych investorov,“ doplnil Bohuš Hlavatý.

Prospekt dlhopisov TMR I bol schválený jedine Slovenskou národnou bankou. Po vydaní bude podaná žiadosť na prijatie dlhopisov TMR I na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave. Aranžérom emisie je J&T IB and Capital Markets, hlavným manažérom a administrátorom je J&T Banka. Zástupcom pre zabezpečenie dlhopisov je Patria Finance, a.s.Právne poradenstvo poskytla spoločnosť Allen & Overy.
__________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlýn v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský akvapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2013 sa preinvestuje do uvedených stredísk takmer 190 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.