TMR za rok 2014/15 s rastom výnosov 26%

29. februára 2016
TMR za rok 2014/15 s rastom výnosov 26%
TMR za rok 2014/15 s rastom výnosov 26%

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (29. február 2016) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) vykázala za finančný rok 2014/15 25,9% rast celkových výnosov v objeme 70,9 mil. EUR.

Spoločnosť TMR, regionálny líder v prevádzkovaní horských stredísk a poskytovaní služieb
turistického ruchu, dnes zverejnila ročné výsledky za finančný rok 2014/15 – obdobie od 1.
novembra 2014 do 31. októbra 2015. Konsolidované výnosy TMR narástli 25,9% na 70,9
mil. EUR, pričom prevádzkový zisk EBITDA sa zlepšil o 32,6% na celkových 24,4 mil.
EUR.

„Spoločnosť TMR má za sebou najlepší rok v doterajšej histórii. Zimnú sezónu 2014/15
môžem nazvať úspechom. Vďaka dostatku prírodného snehu, sezóny predĺženej do mája a
priaznivému počasiu vhodnému pre technické zasnežovanie najmä na začiatku zimy sa nám
opäť podarilo zvýšiť počet lyžiarskych osobo-dní v našich horských strediskách. Všetky naše
subsegmenty, vrátane hotelov, aquaparku, reštaurácií, obchodov a požičovní ťažili z prívalu
návštevníkov. Počas vrcholového obdobia Nového roka a zlatého týždňa sa nám podarilo
naplno vyťažiť naše hotely, napriek poklesu rusky hovoriacich hostí. Letná sezóna
pokračovala v pozitívnom trende zimy s množstvom marketingových eventov a relatívne
teplým počasím, priaznivým pre outdoorové aktivity“
, komentoval výsledky Bohuš Hlavatý,
CEO a predseda predstavenstva TMR.

Zaznamenali sme nárasty v počte osobo-dní v tatranských strediskách (+17.7%)
aj v Tatralandii (+9.4%) v zimnej ako aj v letnej sezóne. Rastúca návštevnosť a vyššie
výdavky na návštevníka boli hlavnými faktormi dvojciferného percentuálneho rastu tržieb.
Prvýkrát bolo do výsledkov zahrnuté aj poľské stredisko Szczyrkowski Ośrodek Narciarski
S.A. (SON) a Sliezsky zábavný park od prevzatia jeho prevádzky v máji 2015. Celkový počet
návštevníkov Horských stredísk bol 1,9 mil. a do Zábavných parkov prišlo spolu 777 tis.
Navyše dlhotrvajúci efekt z intenzívnych investičných projektov do rozvoja tatranských
stredísk a hotelov z minulých období v celkovej výške 200 mil. EUR do roku 2014 sa odrazil
na výsledkoch Skupiny aj v minulom roku a odôvodnil zvýšenie cien skipasov. Okrem
zvýšenia priemernej tržby na návštevníka v strediskách (+12,9%), návštevníci míňali
v priemere viac aj v doplnkových službách ako Reštauračné zariadenia (+16,7) a Športové
služby a obchody (+27,5%), čím sa podiel výnosov týchto segmentov na celkových výnosov
Skupiny opäť zvýšil.

Na pokles čistého zisku do straty -751 tis. EUR mali dopad najmä úrokové náklady,
vynaložené na úvery a vydané dlhopisy.

Podrobné výsledky segmentov:

Hory a zábavné parky
Vďaka priaznivému letnému počasiu a dlhej zime bohatej na prírodný sneh a teploty pod
bodom mrazu hlavný segment Hory a zábavné parky, ktorý zahŕňa subsegmenty Horské
strediská (Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry, SON), Zábavné parky (Tatralandia, Sliezsky
zábavný park), Reštauračné zariadenia a Športové služby a obchody, zaznamenal medziročný
28,8% nárast výnosov na 53,0 mil. EUR a na porovnateľnej báze rast 22,2%. Ukazovateľ
EBITDA sa medziročne zvýšil o 41,9% na 19,7 mil. EUR a o 41,6% na porovnateľnej báze, z
čoho vyplýva, že prevádzková rentabilita meraná podľa EBITDA marže dosiahla 37,2%.

Horské strediská
V rámci subsegmentu Horské strediská sa výnosy zvýšili o 27,9% na 30,1 mil. EUR
a o 21,3% bez vplyvu SON. Ukazovateľ EBITDA Horských stredísk sa zlepšil o 58,2% na
12,6 mil. EUR a o 55,1% bez SON. Úspešná zimná a letná sezóna 2014/15 pritiahli do
stredísk vyšší počet návštevníkov, ktorých výdavky boli v priemere vyššie aj kvôli zvýšeniu
cien skipasov v priemere o 2 eurá (1-dňových). Vyššie ceny skipasov sú odôvodnené
masívnymi kapitálovými investíciami z predchádzajúcich období. Elektronický predaj
skipasov cez program GOPASS medziročne vzrástol o 194% v počte predaných osobo-dní.

Zábavné parky
Subsegment Zábavné parky dosiahol nárast výnosov o 20,0% na 9,2 mil. EUR. Na
porovnateľnej báze bez vplyvu Sliezskeho zábavného parku výnosy rástli 4,9%. Okrem
pozitívneho vplyvu akvizície Sliezskeho zábavného parku (75% podiel) na výnosy, rast
výnosov bol spôsobený nárastom návštevnosti v Tatralandii, pričom priemerná tržba na
návštevníka sa medziročne nezmenila. Ukazovateľ EBITDA sa zlepšil o 3,2% na 4,0 mil.
EUR a o 8,3% bez vplyvu Sliezskeho zábavného parku.

Reštauračné zariadenia
Výnosy subsegmentu dosiahli 10,8 mil. EUR, čo znamená nárast o 34,6%. EBITDA sa
zlepšila o 43,1% na 2,4 mil. EUR. Úspešnosť tohto subsegmentu do istej miery priamo závisí
od úspešnosti stredísk, keďže ide o doplnkové služby v Horských strediskách. Zvýšená
návštevnosť v strediskách, vyššie priemerné výdavky na návštevníka (+16,7%), ako aj
početné marketingové eventy počas roka prispeli k pozitívnym výsledkom subsegmentu.

Športové služby a obchody
Výnosy zo športových obchodov, lyžiarskych škôl, požičovní a servisu výstroja v Horských
strediskách pod značkou Tatry Motion a v výnosy z obchodov v Aquaparku Tatralandia sú
spojené s návštevnosťou Horských stredísk a preto tiež rástli, a to na 3,6 mil. EUR (+47,0%).
Ukazovateľ výkonnosti EBITDA sa zlepšil o 90,1% na 737 tis. EUR.

Hotely
Druhým segmentom Skupiny je hotelový segment, ktorého výnosy dosiahli 16,8 mil. EUR
(+15,3%). Okrem rastu priemernej obsadenosti o 3,6 percentuálnych bodov a vyššej
priemernej dennej ceny za izbu hotelového portfólia o 2,1%, k vyšším výnosom hotelov
prispeli aj synergické efekty s Horskými strediskami a Tatralandiou, efektívny marketing,
predaj a zameranie sa na verných klientov. K výsledkom tiež prispela maximálna obsadenosť
hotelov hlavne vo vrcholových termínoch, ako obdobie Nového roka a zlatý týždeň a celkovo
dlhšia zimná sezóna ako vlani. Ukazovateľ EBITDA sa zvýšil o 35,6% na 4,5 mil. EUR,
čomu zodpovedá EBITDA marža 26,8%.

Realitné projekty
Výnosy segmentu Realitné projekty za uplynulý rok pochádzajú z prenájmu hotelových
zariadení Hotel Ski & Fun, Hotel Liptov, Chata Kosodrevina a Hotel Slovakia tretím stranám
a z predaja rekreačných nehnuteľností, v uplynulom roku z predaja bungalovov Holiday
Village Tatralandia. Výnosy z tohto segmentu dosiahli úroveň 1,2 mil. EUR (+85,7%) a
EBITDA vo výške 259 tis. EUR (+120,0%).

Finančná pozícia
Účtovná hodnota celkového majetku ku koncu obdobia bola 360,9 mil. EUR (359,6).
Dlhodobý majetok sa znížil na 313,8 mil. EUR (318,9) najmä kvôli odpisom hmotného
majetku. Účtovná hodnota vlastného imania činí 103,3 mil. EUR (102,3). Celková zadlženosť
Skupiny dosiahla 222,4 mil. EUR (228,1). Z toho vydané dlhopisy sú vo výške 184,5 mil.
EUR. Bankové úvery Skupiny ku koncu obdobia mali hodnotu 37,9 mil. EUR.

Výhľad
Manažment očakáva pokračujúce pozitívne efekty z kapitálových investícií predchádzajúcich
období v celkovej hodnote 206 mil. EUR na nasledujúci finančný rok ako aj na ďalšie
obdobia, čo sa týka zvyšujúcej sa návštevnosti, výdavkov návštevníkov v strediskách a
rastúcu obsadenosť v hoteloch najmä mimo sezón. Nasledujúc pokračujúci trend dopytu po
doplnkových službách (opísaný v časti Analýza trhu a trendy) manažment očakáva ďalší rast
v subsegmentoch Reštauračné zariadenia a Športové služby & obchody ako v minulom
období. Tieto všetky faktory by mali prispieť k pokračujúcemu organickému rastu výnosov a
prevádzkovej ziskovosti Skupiny. V najbližších obdobiach sa TMR bude sústreďovať na
využívanie intersegmentových synergií, manažment kvality, zvyšovanie kvality ponúkaných
služieb a svojho ľudského kapitálu a na aktívnu obchodnú politiku aj prostredníctvom
programu GOPASS. V sezóne 2015/16 TMR predstaví novú mobilnú aplikáciu GOPASS,
ktorá umožní jednoduchšie nakupovanie skipasov online, aj tesne pred lanovkovými
turniketmi. Od tohto ďalšieho predajného kanála očakáva nárast tržieb cez e-shop. Čo sa týka
významných eventov, stredisko Jasná bude po 32 rokoch znova hosťovať Svetový pohár v
alpských disciplínach, ktorý prispeje k popularizácii strediska a môže pritiahnuť nových
klientov. V nasledujúcich obdobiach manažment očakáva pokračovanie realizácie projektu
modernizácie poľského strediska SON a Sliezskeho zábavného parku, ktoré by mali prispieť k
rastúcim tržbám zvyšovaním návštevnosti a výdavkov na návštevníka.
Ročná správa TMR 2014/15 je od 29. februára 2016 dostupná na www.tmr.sk.
_________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní
a prevádzkuje atraktívne horské strediská a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely
Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň
vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj
Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch
Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská
Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel
Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní 19% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si
prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní stredisko Szczyrkowski Ośrodek Narciarski
S.A. a 75% podiel v Sliezskom zábavnom parku. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov,
Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2015 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 206 mil. EUR.
Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.